10 Godzin, 1 Dni

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem©

800,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Praktyczne pokazanie (nauczenie) zarządzania ryzykiem.

 • - Definicje i zapoznanie z ryzykiem:
  ryzyko; bezpieczeństwo a ryzyko; techniki zarządzania ryzykiem: ryzyko odłożone; ryzyko sytuacji kryzysowych
  porównanie procesów zarządzania, zarządzania ryzykiem; zarządzanie ryzykiem jako systematyczny proces główne elementy zarządzania ryzykiem: zasady
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Warsztat praktycznego wdrożenia (szczegółowe omówienie narzędzi): identyfikacja ryzyka – procedury; analiza - procedura szacowania, budowa drzewa zdarzeń, matryc ryzyka; ocena ryzyka - hierarchizacja ryzyka; ograniczanie ryzyka, przykłady, warsztat; wdrażanie.

 • Zaświadczenie PIKW

 • Warsztaty

 • Szkolenie dla osób początkujących w ryzyku

 • 800 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ewaluacja, raport po szkoleniu

praktycy

Szkolenia o podobnej tematyce