8 Godzin

grupa max. 12

Workshops with the art of presentation / body language / arts actor / mimicry IN ENGLISH

8 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • OBJECTIVES OF TRAINING:
  • providing knowledge and techniques of the art of presentation
  and self-presentation, body language, facial
  expressions, and the art of acting in the public presentations
  in the context of team building
  • use knowledge in a practical session recording promotional
  videos of the company / participants / business
  card company / caricature

 • PRELIMINARY TRAINING PROGRAM:
  1. The principles and techniques of self-presentation (first
  impression, halo effect)
  2. Non-verbal messages:
  • facial expressions,
  • intonation,
  • timbre,
  • posture,
  • gestures, etc.
  3. Preparation of linguistic:
  • ways to persuade to your right,
  • key words constructive imagination, motivation, friendly
  attitude, words that do not use,
  • elements of NLP.
  3. Elements of the art of acting.
  4. How to control your emotions, stage fright and stress?

 • tak

 • W trakcie szkoleń uczestnicy używają tabletów z aplikacjami mobilnymi do nauki i ćwiczeń interaktywnych oraz okularów 3 D. Podczas szkoleń stosujemy techniki koncentracji i wizualizacji w celu koordynacji obu półkul mózgowych przyśpieszających uczenie się oraz nowoczesne i efektywne metody relaksacji i techniki zapamiętywania słówek, wyrażeń oraz zdań.

  Szkolenia prowadzone są przez trenerów metodą warsztatową w języku polskim, angielskim, rosyjskim, czeskim – 10% czasu szkolenia stanowią mini wykłady, wprowadzenia do zagadnień sprzedażowych (merytorycznych), instrukcje do ćwiczeń, natomiast 90% czasu to ćwiczenia w jednym z wybranych języków, studia przypadku, prezentacje multimedialne, symulacje, gry, dyskusje, burze mózgów, filmy, nauka przez doświadczenie, kwestionariusze.

 • 8000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  elementy integracyjne

 • with access to client 2 trainers in Poland with training materials in both paper and electronic certificates and a gift for each participant

Szkolenia o podobnej tematyce