7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

WORK LIFE BALANCE Pracuj w swoim rytmie czyli jak być efektywnym w pracy i osiągać wspaniałe wyniki w zgodzie ze sobą? - Human Skills

Trwa nabór First minute 1520 PLN 1 064,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1520 PLN 1 064,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1520 PLN 1 064,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zrozumienie i poznanie sposobów efektywnego wyznaczania celów, priorytetów i własnych potrzeb,
  Rozpoznanie własnych zasobów do odnalezienia harmonii,
  Poznanie technik radzenia sobie ze stresem,
  Naładowanie własnych akumulatorów energetycznych,
  Zrozumienie, że poziom satysfakcji z życia zawodowego wpływa na motywację i budowanie relacji służbowych,
  Znalezienie czynników motywujących do pracy i pomagających odnaleźć równowagę,
  Poznanie własnych ograniczeń w podejściu Work Life Balance,
  Zrozumienie korzyści płynących z zachowania balansu pomiędzy pracą, a życiem prywatnym,
  Poprawa stylu życia i własnego samopoczucia.

  Korzyści

  Rozwinięcie umiejętności wyznaczania priorytetów,
  Poznanie sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
  Poznanie sposobów świadomego zarządzania swoim czasem i energią,
  Umiejętność zachowania balansu pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym,
  Wzrost efektywności własnej pracy i motywacji.

 • DZIEŃ I

  09:30 – 09:45 Work Life Balance. Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.
  09:45 – 10:45 Work Life Balance – wprowadzenie.
  sprawy organizacyjne,
  zbudowanie atmosfery komfortu pracy,
  kontrakt.
  10:45 – 11:00 Przerwa
  11:00 – 12:30 Work Life Balance - nowe podejście do wydajności.
  przedstawienie koncepcji zarządzania energią Toniego Schwartz'a
  porównanie definicji skuteczności T. Schwartz'a i S.R. Covey;a
  nawiązanie do koncepcji work-life balance.
  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
  13:10 – 14:45 Work Life Balance - audyt Twojego rytmu.
  omówienie zadania domowego,
  pogłębienie świadomości na temat dotychczasowych sposobów poprawy własnej efektywności.
  autodiagnoza spójności dotychczasowego rytmu z wartościami i potrzebami,
  ćwiczenie indywidualne i grupowe.
  Work Life Balance - równowaga fizyczna
  czym jest i jakie ma znaczenie,
  wpływ snu i efektywnego odpoczynku na Twoją wydajność w pracy,
  jakie paliwo w siebie wlewasz - rola wody, posiłków i ruchu w zarządzaniu swoją efektywnością,
  ćwiczenie indywidualne.
  14:45 – 15:00 Przerwa
  15:00 – 16:15 Work Life Balance - równowaga emocji
  czym są emocje i jaką pełnią rolę w naszym życiu,
  miejsce emocji w biznesie,
  wybrane techniki pracy z nieprzyjemnymi emocjami,
  jak wzbudzać przyjemne emocje u siebie i innych.
  ćwiczenie indywidualne i grupowe.
  16:15 – 16:30 Work Life Balance - podsumowanie i wypracowanie osobistej check - listy.
  wnioski z doświadczeń,
  zadanie domowe.

  DZIEŃ II

  09:00 – 09:15 Work Life Balance.Rozpoczęcie, omówienie celów pierwszego dnia szkolenia.
  refleksje uczestników - runda.
  przedstawienie programu dnia II.
  09:15 – 10:45 Work Life Balance – zarządzanie koncentracją.
  koncentracja jako mięsień, na który masz wpływ,
  co przeszkadza w koncentracji. Sposoby na wyeliminowanie rozpraszaczy.
  narzędzia do treningu koncentracji oraz zarządzania sobą w czasie (wybrane techniki zarządzania osobistą efektywnością, wg. metodologii Getting Things Done Davida Allena oraz Zen to DONE Leo Babauta),
  ćwiczenia w grupach i indywidualne.
  10:45 – 11:00 Przerwa
  11:00 – 12:30 Work Life Balance – sens pracy
  znaczenie sensu pracy dla efektywnego działania w codzienności,
  po co pracujesz? Czy praca może być pasją?
  jak nadawać sens zadaniom.
  ćwiczenie indywidualne.
  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
  13:10 – 14:45 Work Life Balance – etapy wprowadzania zmian do codzinności.
  czym jest zmiana i na jakich poziomach się dokonuje,
  etapy wprowadzania zmiany wg. modelu J.O. Prochaska.
  autodiagnoza etapu zmiany.
  ćwiczenie indywidualne.
  14:45 – 15:00 Przerwa
  15:00 – 15:45 Work Life Balance
  stworzenie indywidualnego planu wdrożenia wybranych narzędzi do codzienności,
  runda podsumowująca.
  ewaluacja szkolenia,
  ćwiczenie indywidualne.
  15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check - listy.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Osoby nastawione na rozwój osobisty,
  Osoby, których obowiązki zawodowe wymagają kreatywnego myślenia,
  Osoby pracujące w zespołach

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 1 520,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce