8 Godzin, 1 Dni

WINDYKACJA DLA HANDLOWCÓW

więcej terminów () mniej terminów
 • Biorąc udział w warsztatach, uzyskujecie Państwo praktyczną wiedzę na temat:  *poznanie "psychologii dłużnika", która *pozwala zrozumieć prawdziwie motywy działania dłużników

  *poznanie sposobów radzenia sobie z "grami" i wymówkami klientów - dłużników

  *poznanie "siły" asertywności w kontakcie z dłużnikiem

  *pogłębienie wiedzy i praktyczne ćwiczenia skutecznej rozmowy windykacyjnej

  *zadbanie o relacje z klientem - dłużnikiem i zminimalizowanie negatywnych skutków rozmów windykacyjnych dla dalszych kontaktów sprzedażowych  RABATY!!!

  Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%

  Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%

  Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

  Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

  Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników. Szkolenie objęte stawką podatku VAT - zwolnioną (podana cena jest ceną brutto).  UWAGA!

  Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.

  Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

  Organizator:

  EMPRIZ Group

  Warszawa, ul. Chłodna 29

  tel. (22) 354 60 01, fax (22) 354 60 03

  tel (0) 511 867 452

  e-mail: szkolenia@empriz.pl

  http://www.empriz.pl

 • Program warsztatów:

  WPROWADZENIE
  Miejsce windykacji w procesie sprzedaży towarów i usług
  Rola handlowca w procesie windykacji należności
  Dylematy handlowca: budować relację czy twardo egzekwować zapłatę?

  JAK FIRMA MOŻNE UŁATWIAĆ DŁUŻNIKOM NIEPŁACENIE NALEŻNOŚCI?
  Analiza przypadku na przykładzie abonamentu telewizyjnego.
  Mechanizmy zabezpieczające przez trudnymi dłużnikami
  Błędy w polityce handlowej i windykacyjnej firm

  DŁUŻNICY
  Czy opłaca się windykować każdego dłużnika?
  Kategorie dłużników i sposoby postępowania z dłużnikami, w zależności od kategorii (Biedacy, Oszuści, Gracze)

  HANDLOWIEC W ROLI WINDYKATORA
  Komunikacja niewerbalna w sytuacjach windykacyjnych
  Strategie postępowania: agresja czy uległość?
  Standardowe wymówki stosowane przez dłużników - jak na nie reagować:
  "Na pewno jutro zapłacimy"
  "Biznes się nie kręci, nie mam tylu klientów co dawniej"
  "Nie mam pracy"
  "Niestety musiałem zapłacić innemu kontrahentowi / miałem inne płatności"
  "Nie płacę, bo mi inni nie płacą"
  "Nie zapłacę, bo złożyłem reklamację i czekam na wyjaśnienie"
  "Byłem na zwolnieniu", "Miałem pożar magazynów", "Okradli mnie"

  NEGOCJACJE Z DŁUŻNIKAMI
  Wyznaczanie celów / pułapów windykacyjnych
  Ustępstwa w trakcie windykacji
  Sankcje windykacyjne, stopniowanie dolegliwości  Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
  09:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00 Rejestracja uczestników
  10:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00 Czas trwania zajęć
  13:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:30 Obiad w restauracji

  Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
  Na koniec drugiego dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Wykłady, stymulacje i gry, case studies, testy, ćwiczenia

 • Warsztaty adresujemy do:  *kadry zarządzającej przedsiębiorstw *handlowców, doradców, konsultantów

  *wszystkich osób, których efekty pracy zależą od negocjacji i windykacji

Trenerzy:

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.

Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Szkolenia o podobnej tematyce