16 Godzin, 2 Dni

WIELKIE HALO czyli skuteczna sprzedaż przez telefon

więcej terminów () mniej terminów
 • Dla handlowców którzy chcą się przekonać, że prawie wszystko da się sprzedać przez telefon.  Każdy handlowiec, który ma już pewne doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży wie,

  że spotkanie z Klientem jest często kluczowym elementem wpływającym na dalszą współpracę. Warto spotykać się z Klientami i rozmawiać z nimi twarzą w twarz.

  Pojawia się jednak pytanie – czy rzeczywiście wszystkie spotkania są konieczne? Które ze spraw załatwionych na spotkaniach można było załatwić równie skutecznie dzięki profesjonalnie przeprowadzonej rozmowie telefonicznej?  Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

  • W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie Przekazana wiedza i umiejętności dotyczące:

  - Nawiązania pierwszego kontaktu z Klientem.

  - Stworzenia pozytywnego wizerunku firmy przez telefon

  - Dotarcia do osoby decyzyjnej.

  - Zadawania pytań - badania potrzeb.

  - Sztuki argumentacji - zbijania obiekcji Klienta.

  - Zamykania rozmowy - (sprzedaż, zbieranie informacji).

  • W trakcie praktycznych zajęć wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w następujące umiejętności:

  - wyrażania i odczytywania emocji przez telefon,

  - pokonywania oporów w docieraniu do Klienta,

  - radzenia sobie z krytyką i asertywnej reakcji w rozmowie telefonicznej,

  - wykorzystania praw i narzędzi psychologii do zakończenia rozmowy telefonicznej zgodnie z zakładanym celem.

 • • Przed rozmową z klientem – otwieranie drzwi czy ich wyważanie
  • Poziom anonimowości – Call anonim
  • Poziom znajomości z klientem – „znamy się tylko z …”
  • Techniki skutecznej rozmowy telefonicznej
  • Poziom zaprzyjaźnienia się – szukanie wspólnych rozwiązań
  • Jak negocjować przez telefon

 • Imienny CERTYFIKAT ukończenia szkolenia Centrum Doradczo-Szkoleniowego Izar

 • W realizacji programu stosowana jest warsztatowa metoda pracy, zakładająca maksymalny i aktywny udział uczestników. 80% czasu szkolenia to symulacje rozmów telefonicznych. Program szkolenia realizowany jest w małych grupach (od 6 do 12 uczestników) co zapewnia wysoki poziom szkolenia, a co za tym idzie podwyższa jego efektywność.

Arkadiusz Dyl:

• Trener i konsultant specjalizujący się w szkoleniach z zakresu sprzedaży, obrony marży, telemarketingu oraz obsługi klienta,

• Jeden z najlepszych trenerów w Polsce z zakresu szkoleń związanych z rozwijaniem

i usprawnianiem pracy Call Center.

• Socjolog - absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

• Prowadził projekty szkoleniowe i konsultacyjne dla takich firm, jak Polkomtel S.A., Wrozamet S.A., Wydawnictwo PWN, Toska, PTE Allianz, Avis Rent a Car, Kompania Piwowarska, Polfa Pabianice.

• Autor programów szkoleniowych z zakresu Technik Obrony Marży oraz Skutecznej Obrony Ceny.

Szkolenia o podobnej tematyce