16 Godzin, 2 Dni

Weksel i czek w obrocie gospodarczym zasady i formy międzynarodowego obrotu wekslowego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest pokazanie Państwu korzyści ze stosowania obrotu wekslowego

  ze szczególnym uwzględnieniem:

  - sposobów uzyskania wygodnych, szybkich i tanich zabezpieczeń transakcji handlowych

  - skutecznych metod windykacji zaległych należności

  - metod obniżenia kosztu kredytu do 2% w skali roku

  - poprawienia płynności finansowej przy pomocy kredytów wekslowych

 • 1. Prawo wekslowe i czekowe – istota i sposób działania
  2. Funkcje weksla w obrocie gospodarczym
  3. Obrót wekslowy
  4. Klauzule wekslowe jako instrument przystosowania weksla do konkretnej transakcji gospodarczej
  5. Sposoby likwidacji zobowiązania wekslowego
  6. Rodzaje i sposoby księgowania weksli
  7. Szczegółowa procedura dochodzenia roszczeń z weksla w zależności od jego rodzaju
  8. Zastosowanie weksla jako środka zebezpieczenia wierzytelności handlowych, weksel in blanco i weksle towarowe
  9. Wykorzystanie weksla w celu poprawy płynności finansowej
  10. Wykorzystanie weksla jako instrumentu kredytu kupieckiego oraz korzystnego kredytu bankowego (dyskonto weksli)
  11. Tworzenie ciągów wekslowych firm

 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

 • Wykłady, ćwiczenia, analiza przypadków, wymiana doświadczenia, dyskusje kierowane

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Specjaliści i praktycy z danego zakresu wiedzy

Szkolenia o podobnej tematyce