0 Godzin, 2 Dni

WebSTATISTICA kurs podstawowy

więcej terminów () mniej terminów
 • W trakcie zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z obsługą systemu WebSTATISTICA. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć samodzielnie przeprowadzać analizy, tworzyć na ich podstawie raporty oraz orientować się w zarządzaniu systemem. • 1. Podstawowe informacje o WebSTATISTICA
  a. Możliwości analityczne i dostępne rodzaje licencji
  b. Architektura i sposób działania systemu
  c. Gdzie co jest czyli repozytorium dokumentów
  2. Środowisko pracy WebSTATISTICA
  a. Podstawowe elementy środowiska
  b. Przykład prostej analizy
  c. Przestrzeń robocza data mining
  3. Operacje na danych
  a. Edytor danych WebSTATISTICA
  b. Import i eksport plików
  c. Przekształcenia danych
  d. Pobieranie danych z baz danych
  4. Wykresy w WebSTATISTICA
  a. Przegląd narzędzi graficznych
  b. Modyfikowanie wykresów
  5. Przykład analizy danych
  a. Przygotowanie danych
  b. Właściwa analiza
  c. Analiza dla grup
  d. Zadania wsadowe
  e. Harmonogram zadań
  6. Wyniki
  a. Zapis i udostępnianie wyników
  b. Przygotowanie raportu
  c. Korzystanie z raportów
  7. Współpraca standardowej i internetowej wersji STATISTICA
  a. Pobieranie i przesyłanie dokumentów
  b. Makra
  8. Podstawowe informacje o zarządzaniu WebSTATISTICA
  9. Dostosowywanie środowiska WebSTATISTICA - wprowadzenie

 • tak

 • wykłądy, warsztaty

Szkolenia o podobnej tematyce