8 Godzin, 1 Dni

Wdrożenie systemu zarządzania jakością 9001

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Analiza firmy pod kątem zgodności z wymaganiami
  Formalne powołanie przedstawiciela kierownictwa – zakres obowiązków
  Kolejność opracowywania dokumentacji systemowej
  Szkolenia pracowników
  Prowadzenie audytów wewnętrznych
  Przegląd kierownictwa
  Poddanie się audytowi certyfikującemu – certyfikacja systemów zarządzania wg normy ISO/IEC 17021
  Niezgodności na audycie z jednostki certyfikującej – "nie wpadaj w panikę"
  Posługiwanie się certyfikatem oraz logo firmowym jednostki certyfikującej

 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Powyższe szkolenie adresowane jest do osób zarządzających organizacją, kierownictwa firm, pełnomocników ds. zarządzania jakością, osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu zarządzania jakością, osób chcących poszerzyć wiedzę na temat efektywnego kreowania, zarządzania oraz certyfikowania SZJ.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenie prowadzą doświadczeni i wysoko wyspecjalizowani trenerzy TÜV Rheinland Group.

Szkolenia o podobnej tematyce