7 Godzin, 1 Dni

Warunki dostaw INCOTERMS 2010

Wrocław Termin pewny 690,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 690,00 PLN + VAT
Zakopane Termin pewny 690,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Katowice Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Poznań Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie uczestników z najnowszą wersją oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych oraz analiza poszczególnych reguł Incoterms 2010, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu.

 • Warunki dostaw w kontrakcie handlowym
  warunki zastosowania warunków dostaw INCOTERMS 2010
  czym kierować się przy wyborze określonej formuły?
  inne formuły: RAFT, COMBITERMS
  INCOTERMS 2010 a umowa spedycji i umowa przedwozu
  dlaczego spedytor obowiązkowo powinien znać INCOTERMS 2010?
  „przełożenie” warunków dostaw na umowę spedycji i umowę przewozu
  Loco, franco, Ab Werk i inne – jak to tłumaczyć?

  Analiza poszczególnych formuł INCOTERMS 2010 i porównanie z warunkami INCOTERMS 2000
  obowiązki kupującego sprzedającego ,
  ryzyko kupującego sprzedającego,
  koszt kupującego sprzedającego
  PRZEJSCIE RYZYKA I KOSZTU w poszczególnych formułach INCOTERMS

  Wszystkie rodzaje transportu:- EXW EX WORKS
  - FCA FREE CARRIER
  - CPT CARRIAGE PAID TO
  - CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
  - DAT DELIVERED AT TERMINAL
  - DAP DELIVERED AT PLACE
  - DDP DELIVERED DUTY PAIDTylko transport morski i wodny śródlądowy:- FAS FREE ALONGSIDE SHIP
  - FOB FREE ON BOARD
  - CFR COST AND FREIGHT
  - CIFSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCOST INSURANCE FREIGHT

  krótkie omówienie specyfiki transportu morskiego: obowiązki sprzedającego, obowiązki kupującego,
  (konosament, morski list przewozowy, THC, demurrage, detention),
  CIF i CIP – ubezpieczenie CARGO
  „rodzaje” CARGO – klauzule ładunkowe A, B i C.
  Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS
  brak informacji o wersji warunków dostaw
  warunki C, brak uzgodnionego punktu dostawy (jest tylko punkt do którego opłacono przewóz) i konsekwencje tego faktu
  EXW i DDP naruszenie domicylu celnego
  nadużywanie EXW
  stosowanie FOB, CFR i CIF do kontenerów
  nieporozumienia z miejscem wykonania dostawy w warunkach CFR, CIF, CPT i CIP
  szukanie w warunkach dostaw tego czego tam nie ma np. warunków przejścia własności, sankcji w przypadku naruszenia warunków umowy, obowiązków spedytora czy przewoźnika itp.

  Dyskusja, odpowiedzi na pytania

 • dyplom Effect Group

 • 690,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce