16 Godzin, 2 Dni

Warsztaty Zakupów Operacyjnych (Purchasing Process Operations)

Poznań Trwa nabór 1 900,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Warsztaty Zakupów Operacyjnych (Purchasing Process Operations) koncentrują się na operacyjnej części związanej z zaopatrzeniem w firmie. Główny nacisk zostanie położony na tematykę związaną z bieżącą, codzienną współpracą z dostawcami, nadzorowaniem przepływu materiałowego od dostawcy do momentu przyjęcia do magazynu oraz z obsługą tego procesu pod względem procesowym, proceduralnym i dokumentacyjnym. Zagadnienia i aspekty operacyjne w działach zakupowych będą przedstawione w taki sposób, aby uczestnik warsztatów mógł wynieść teoretyczną i praktyczną wiedzę w tym zakresie, a także wybrać aspekty kluczowe dla swojej firmy do wdrożeń lub usprawnień.

  Cele:
  - Określenie zakresu przebiegu informacji w firmie, niezbędnego dla prawidłowego zdefiniowania potrzeb zakupowych
  - Zrozumienie roli planowania i jego wpływu na poprawność realizowanych zakupów
  - Umiejętność pracy z narzędziami wspomagającymi klasyfikację materiałów – Analiza ABC oraz XYZ
  - Zrozumienie metodologii pracy w systemie klasy MRP II
  - Umiejętność modelowania procesu zakupów operacyjnych
  - Określenie granic zakresu obowiązków w zakupach operacyjnych

 • - Prawidłowe planowanie i jego wpływ na generowanie zapotrzebowania zakupu
  - Elementy składowe procesu zakupów operacyjnych
  - Składanie zamówień, akceptacja, kontrola – jak nie dopuścić do przerostu biurokracji
  - Praca w systemie MRP , w tym kontrola komunikatów wyjątku
  - Nadzór nad zmianami zamówienia zakupu, dostawami, reklamacjami oraz obiegiem dokumentów potwierdzającym zakończenie zamówienia
  - Działania eskalacyjne w procesie zakupu
  - Podstawowe wskaźniki kontroli zakupów operacyjnych
  - Zarządzanie zapasami i odpowiedzialność za stany magazynowe
  - Analiza ABC i interpretacja wyników
  - Analiza XYZ i jej wpływ na realizację zakupów

 • uczestnictwa

 • Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne.

 • Jest to szkolenie dedykowane zakupom operacyjnym i podstawom takich zakupów. Dla osób stawiających pierwsze kroki w zakupach operacyjnych lub tych, którzy o zakupach operacyjnych, codziennych chcą wiedzieć więcej lub uporządkować/usystematyzować swoją wiedzę na temat tychże zakupów oraz ich relacji z otoczeniem (wejście/wyjście), aby działały poprawnie.
  Nie jest to szkolenie dla kupców strategicznych (Sourcing), czy doświadczonych kupców.

 • 1 900,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce