12 Godzin, 2 Dni

Warsztaty z zakresu krótko - i długoterminowego zarządzania finansami

1 508,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno krótko- jak i długoterminowego zarządzania finansami.

 • 1. Analiza sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek cash flow.
  2. Wskaźnikowa ocena firmy: płynność finansowa a rentowność.
  3. Kapitał obrotowy: wyznaczanie jego poziomu i analiza zapotrzebowania.
  4.Optymalizacja poziomu zapasów, należności i zobowiązań krótkoterminowych.
  5. Rachunek wartości pieniądza w czasie - wykorzystanie w finansach najważniejszych formuł obliczeniowych.
  6.Wybrane metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych - wyliczanie okresu zwrotu, NPV, IRR, MIRR.
  7. Ocena efektywności ekonomicznej źródeł finansowania działalności firmy.
  8.Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w finansach firmy.

 • Tak

 • Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej oraz do osób zajmujących się finansami w firmie.

 • 1508 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

DR JANUSZ NESTERAK - Pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 14 lat ściśle współpracuje z firmą ANVIX. Napisał blisko 100 publikacji. Jako konsultant uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm controllingu oraz nowoczesnych rozwiązań finansowych. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno - finansowych.

Szkolenia o podobnej tematyce