0 Godzin, 2 Dni

Warsztaty UMOWY DYSTRYBUCYJNE w praktyce

więcej terminów () mniej terminów
 • Wybór optymalnej formy dystrybucji przekłada się na większą sprzedaż Państwa produktów i usług, jednakże największe problemy stwarza napisanie dobrej umowy handlowej, zabezpieczającej Państwa interesy oraz nienapuszającej regulacji prawnych.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach UMOWY DYSTRYBUCYJNE w praktyce, dzięki którym zapoznają się Państwo m.in.:

  • najnowszymi trendami w zakresie dystrybucji, a mianowicie przeanalizujemy:

  - liczne przykłady umów dystrybucyjnych, m.in. ,,umowy lodówkowe”

  - umowy kwestionowane przez UOKiK i dystrybutorów

  - klauzule umowne

  - katalog dozwolonych porozumień cenowych

  - grupy zakupowe i sprzedażowe, wyłączenia grupowe oraz problematykę cen i rabatów

 • 1. Umowy dystrybucyjne w kontekście prawa konkurencji —wprowadzenie
  - formy naruszania prawa konkurencji
  - porozumienia ograniczające konkurencję
  - nadużywanie pozycji dominującej
  - konsekwencje naruszenia przepisów o ochronie konkurencji
  2. Sprzedawcy internetowi kontra dystrybutorzy typu "brick and mortar"
  - wpływ prawa antymonopolowego na wybór optymalnej struktury dystrybucji
  - wpływ rozwoju Internetu na zmiany w prawie i praktyce orzeczniczej
  - pojęcie sprzedaży pasywnej i aktywnej, rola m.in. reklamy internetowej i praktyki web rerouting
  - dystrybucja internetowa a dystrybucja selektywna
  - aspekty cenowe przy równoległej dystrybucji za pośrednictwem internetu i punktów sprzedaży
  - nowe rozporządzenie wspólnotowe o ograniczeniach wertykalnych
  - pytanie o zakres swobody producenta w wyborze systemu dystrybucji
  3. Postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawach stosowania praktyk ograniczających konkurencję
  - charakter postępowania przed Prezesem UOKiK
  - rodzaje postępowań - cechy charakterystyczne
  - postępowanie dowodowe przed Prezesem UOKiK
  - kontrole i przeszukania jako narzędzia postępowania dowodowego
  - dostęp do akt postępowania, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej
  - kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie konkurencji - możliwości uniknięcia lub ograniczenia kary
  4. „Opłata półkowa” category management w prawie konkurencji
  - zagrożenia dla konkurencji w związku z opłatami za miejsce na półce w sklepie
  - category management: czy nadużycie pozycji dominującej?
  - wpływ pozycji rynkowej na ocenę ”półkowego” i category management
  - swoboda przedsiębiorców w stosowaniu ”półkowego” i category management
  5. Jak bronić się przed opłatami półkowymi
  - uwarunkowania prawne poboru tych opłat
  - inne opłaty oraz obciążenia zastępcze i równoważne
  - zagrożenia fiskalne dla płacących opłaty
  - sposoby na minimalizację kosztów tworzonych przez opłaty
  6. Klauzule wyłącznościowe w umowach dystrybucyjnych
  - kiedy klauzule wyłącznościowe są dozwolone, a kiedy zakazane
  - omówienie najczęściej stosowanych w praktyce klauzul wyłącznościowych (obowiązek wyłącznego zakupu, zakaz sprzedaży produktów konkurencyjnych, quantity forcing, klauzula angielska)
  - „umowy lodówkowe” —wyłączne korzystanie z wynajmowanego sprzętu
  7. Katalog dozwolonych porozumień cenowych
  - porozumienia cenowe: cena minimalna, maksymalna, sugerowana, co i kiedy jest dozwolone
  - interpretacja postanowień porozumień dotyczących cen w praktyce Prezesa UOKiK
  8. Zapisy dotyczące bonusów i upustów, cen sprzedaży, wyłączności, warunkujące wypłatę premii posprzedażowych
  - uwagi wprowadzające —stosowanie rabatów a ograniczenia wynikające z prawa konkurencji (antymonoplowego)
  - przegląd stosowanych przez dominantów rynkowych systemów rabatowych będących przedmiotem postępowań przed ETS i KE (Michelin NBIM, Hoffman-La Roche, British Airways)
  - dozwolone systemy rabatowe —stanowisko ETS i KE w sprawie stosowania rabatów przez dominantów rynkowych; wnioski z analizy orzeczeń
  9. Grupy zakupowe i sprzedażowe
  - w grupie raźniej. Biznesowe uzasadnienie dla tworzenia grup zakupowych i sprzedażowych
  - w grupie łatwiej —ograniczenia wynikające z przepisów prawa konkurencji
  - inne formy współpracy przedsiębiorców (np. wspólne akcje marketingowe)
  10. Ostatnie orzecznictwo UOKiK w sprawach umów dystrybucyjnych
  - klauzule najczęściej kwestionowane przez UOKiK
  - sprawa „Polifarb” —rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego
  - sprawa „Xella” —przykład jak można uniknąć kary
  - kary nakładane w decyzjach UOKiK w sprawach umów dystrybucyjnych
 • Warsztaty skierowane są do przedstawicieli depertamentu prawnego oraz działu handlowego producentów i dystrybutorów branż:

  - FMCG/Retailing

  - Farmaceutycznej

  - Chemicznej

  - Budowlanej

  - Telekomunikacyjnej

  - Energetycznej

  - Finansowej

Szkolenia o podobnej tematyce