8 Godzin, 1 Dni

Warsztaty SMED - redukcja czasu przezbrajania

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem warsztatów jest poznanie uczestników z metodą skracaniem czasu przezbrojeń - SMED.Uczestnicy zdobędą umiejętność samodzielnej identyfi kacji marnotrawstwa w procesie przezbrajania, jego wizualizacji oraz optymalizacji procesu. Dowiedzą się również jak rozpocząć proces długotrwałego doskonalenia przezbrajania i jak z sukcesem doprowadzić go do końca.

 • 1. Podstawowe etapy w procesie przezbrajania.
  2. Analiza operacji przezbrajania.
  3. Identyfikacja operacji „zewnętrznych” i „wewnętrznych”.
  4. Plan wdrażania usprawnień.
  5. Przykłady przezbrojeń po zastosowaniu metodyki SMED.
  6. Standaryzacja szybkich przezbrojeń.
  7. Akcentowanie sukcesów zespołu oraz motywowanie do dalszego doskonalenia.

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają osobiste certyfikaty ukończenia warsztatów.

 • Wykład, filmy i zdjęcia, ćwiczenia, warsztat, gry symulacyjne, praca w grupach, case study, dyskusja, prezentacje uczestników.

 • Warsztaty adresowane są w szczególności do:

  - osób odpowiedzialnych za:

  > zarządzanie produkcją,

  > proces ciągłego

  doskonalenia,

  > utrzymanie ruchu,

  - właścicieli strumieni wartości,

  - pracowników bezpośrednio

  produkcyjnych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce