8 Godzin, 1 Dni

Warsztaty dla Przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem warsztatów jest przekazanie przedstawicielom najwyższego szczebla zarządzania wiedzy

  z zakresu metodologii Lean Manufacturing.  Po zakończeniu warsztatów uczestnicy:

  - zdobędą podstawową wiedzę z zakresu metodologii Lean Manufacturing,

  - zdobędą wiedzę i podstawowe umiejętności potrzebne do kierowania organizacja Lean w duchu ciągłego doskonalenia,

  - zdobędą wiedzę o możliwościach narzędzi Lean oraz kompetencjach związanych z ich efektywną implementacją.

 • 1. Wprowadzenie do warsztatów.
  2. Metodologia Lean Manufacturing.
  3. Korzyści implementacji narzędzi Lean Manufacturing.
  4. Filozofi a i struktura systemów ciągłego doskonalenia.
  5. Podsumowanie warsztatów.

 • Uczestnicy otrzymują osobiste certyfikaty ukończenia warsztatów

 • Adresaci

  Warsztaty adresowane są

  w szczególności do:

  - Przedstawicieli najwyższego

  szczebla zarządzania,

  - Członków zarządu,

  - Rad nadzorczych spółek prawa

  handlowego.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce