24 Godzin, 3 Dni

Warsztaty Cardboard Engineering

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodyką doskonalenia procesów, opanowanie

  praktycznych technik Lean oraz usprawnienie wybranego procesu fi rmy. Podczas 3 dniowych warsztatów na podstawie praktycznych przykładów poznają Państwo metody postępowania oraz jak inteligentnie i zgodnie z najnowszymi wytycznymi analizować i przekształcać istniejące systemy w bardziej wydajne i elastyczne. Podczas pracy w grupie będą

  Państwo mieli okazję pracować nad konkretnym systemem montażu, zidentyfi kować potencjał jaki jest do doskonalenia, zdefi niować plany działań, oszacować wydajność oraz opanować innowacyjne rozwiązania, które następnie zostaną przez Państwa wdrożone w procesie Cardboard Engineering. Prowadzący warsztaty o bogatym doświadczeniu wprowadzą Państwa w tajniki narzędzi takich jak: analiza video, Cardboard Engineering, audyt procesów. Narzędzia będą wsparciem w przyszłych działaniach identyfi kujących oraz eliminujących marnotrawstwo. Dowiedzą się Państwo również jak kształtować optymalne procesy dodające wartość, jak optymalizować przepływ materiału oraz jak długotrwale standaryzować procesy. • Program warsztatów
  1. Wprowadzenie do warsztatów
  2. Wstęp teoretyczny – prezentacja metod doskonalenia, sposobu działania i objaśnienie
  wykorzystywanych formularzy.
  3. Zdefi niowanie oraz rozdzielenie pracy nad projektem.
  4. Analiza wideo przebiegu montażu.
  5. Zdefi niowanie oraz wizualizacja istniejącego potencjału do doskonalenia.
  6. Praca w zespole i rozwój nowych wariantów organizacji procesu.
  7. Budowa tekturowych modeli wybranych udoskonalonych procesów.
  8. Ocena oraz omówienie wyników.
  9. Podsumowanie warsztatów.

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają osobiste certyfikaty ukończenia warsztatów.

 • Wykład, filmy i zdjęcia, ćwiczenia, warsztat, gry symulacyjne, praca w grupach, case study, dyskusja, prezentacje uczestników.

 • Warsztaty adresowane są w szczególności do:

  -osób odpowiedzialnych za:

  > zarządzanie produkcją,

  > zarządzanie grupą

  pracowników,

  > proces ciągłego doskonalenia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce