16 Godzin, 2 Dni

Warsztaty asertywności

1 490,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Dzień 1
  Pojęcie asertywności- czym ona jest, a czym na pewno nie jest ? Ocena swojego poziomu asertywności w poszczególnych obszarach osobistych i biznesowych:

  1.Definicja terminu „asertywność” i omówienie najczęstszych problemów z własną asertywnością
  2.Rozróżnienie między asertywnym, agresywnym a uległym zachowaniem
  3.Poziom asertywności wobec przełożonego, współpracownika i klienta
  4.Poziom asertywności w poszczególnych obszarach - wyłonienie obszarów, które należy rozwinąć – test autodiagnozujący

  Przyznanie sobie prawa do bycia asertywnym:
  1.Asertywność, a poczucie własnej godności
  2.Moment naturalnego, w zgodzie z rozwojem, uczenia się zachowań asertywnych
  3.Świadomy wybór zachowań asertywnych, jako swojego sposobu zachowania
  4.Stworzenie planu rozwoju własnych kompetencji w obszarze asertywności - ćwiczenie

  Przyczyny zahamowań w korzystaniu z asertywnych wzorców:
  1.„Echa przeszłości: czyli przekazy dane nam w dzieciństwie zabraniające obrony swojej niezależności
  2.Zdania anty-asertywne blokujące podjecie skutecznego działania
  3.Interaktywny trening rozpoznawania zachowań anty-asertywnych innych osób

  Zewnętrzne wskaźniki przyjęcia asertywnej postawy, jako sposobu życia:
  1.Mowa ciała, jako zasadniczy element postawy asertywnej
  2.Komunikacja werbalna i zawarty w niej „przekaz” asertywnej postawy
  3.Zdania pro-asertywne i ich używanie do rozwijania własnej asertywności
  4.Interaktywny trening postawy asertywnej

  Dzień 2

  Sposoby rozwijania własnej asertywności:
  1.Rozwijanie asertywności poprzez odpowiednią komunikację
  2.Rozwijanie asertywności poprzez relaksację, wizualizację i dbanie o samego siebie
  3.Rozwijanie własnej asertywności poprzez akceptację asertywności innych wobec nas

  Asertywna obrona swoich praw w sytuacjach osobistych i społecznych:
  1.Asertywne odmowa – schemat mówienia „nie”
  2.Asertywne poproszenie o przysługę i akceptacja odmowy
  3.Asertywne żądanie wynikające z określonych praw, nam przysługujących
  4.Ćwiczenia warsztatowe: indywidualne i grupowe

  Asertywne przyjmowanie krytyki i pochwały oraz wyrażanie krytyki i pochwał wobec innych:
  1.Różne rodzaje krytyki i sposoby reakcji na nią – błędy najczęściej popełniane
  2.Pochwały i ich przyjmowanie oraz zaprzeczanie z powodu poczucia niskiej wartości i niewiary w siebie
  3.Asertywna reakcja na krytykę i pochwały ze strony przełożonego, współpracownika i klienta
  4.Asertywne wyrażanie krytyki i pochwał wobec obcych, współpracowników i bliskich
  5.Asertywna reakcja na komplementy i niestosowne żarty
  6.Ćwiczenia warsztatowe: indywidualne i grupowe

  Asertywność w kontaktach z innymi:
  1.Blokada w asertywnym wyrażaniu swoich opinii, próśb i ocen w gronie osób obcych i autorytetów
  2.Wystąpienia publiczne i zabieranie głosu
  3.Radzenie sobie z własnym gniewem w stosunku do innych
  4.Asertywne spojrzenie na poczuciem własnej winy i krzywdy

  Poczucie własnej wartości a asertywne zachowanie, czyli asertywność w stosunku do samego siebie:
  1.Jak zachowywać się asertywnie, działać skutecznie i wyrabiać trwałe pozytywne nawyki myślenia i zachowania:
  a. Wyznaczanie celów wyznacznikiem sukcesu
  b. Koncentracja na zadaniu do zrealizowania jako sposób realizacji zamierzonych celów
  c. Konsekwencja w realizacji celów
  Podsumowanie szkolenia i praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.

 • tak

 • 1490 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  zakwaterowanie

Jolanta Jaworska

Absolwentka filologii polskiej oraz psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada tytuł Mistrza Praktyka Neurolingwistycznego Programowania, nadanego przez Christine Hall, Dyrektora The NLP Connection w USA. Swoją wiedzę w tym obszarze poszerzała na szkoleniach z Modelowania i Wydobywania Strategii w Biznesie w oparciu o NLP, prowadzonych przez Roberta Klausa (Meta Master NLP w USA). W pracy wykorzystuje również Analizę Transakcyjną, w zakresie której posiada kompetencje kwalifikujące ją do członkostwa w European Transacional Analysis Association. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących wykorzystania psychologii nie tylko w biznesie, ale także w terapii.

Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konsultacji głównie z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji wewnątrz zespołów, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów i organizacji czasu. W ramach szkoleń grupowych oraz indywidualnej praktyki psychologicznej pracuje także nad podnoszeniem samooceny klienta oraz motywowaniem do osiągania sukcesów zawodowych i osobistych.

Przez 12 lat pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, brała udział w naukowych projektach międzynarodowych oraz realizowała własne prace badawcze. Wśród nich zrealizowała indywidualny projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, w którym zajmowała się czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się samooceny.

Jej dużym atutem jest łatwość nawiązywania kontaktu i skuteczność w komunikacji, a także indywidualne podejście do osoby.

Szkolenia o podobnej tematyce