16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej

Wrocław Termin pewny 1 340,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 340,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Główne obszary warsztatów:
  • w jaki sposób budować autorytet szefa w zespole?
  • jak z pośród kolegów stać się ich przełożonym?
  • inteligencja emocjonalna – czyli jak panować nad emocjami i wpływać na emocje podwładnych?
  • inteligencja społeczna – czyli jak się dogadywać z zespołem?
  • główne role lidera – jak skupiać się na sprawach najważniejszych zamiast na rzeczach pilnych?
  • motywacja czyli kluczowa rola kierownika przywódcy – jak motywować siebie i podwładnych?
  • umiejętności interpersonalne kierownika a delegowania zadań, kontrola i ocena pracy i sztuka udzielania informacji zwrotnej
  • najtrudniejsze sytuacje w pracy kierownika – lidera, jak zarządzać w sytuacjach konfliktowych? – utrzymanie dyscypliny, egzekwowanie konsekwencji, przestrzeganie zasad BHP, utrzymanie standardów pracy itp..
  • samorozwój – czyli co każdy kierownik wiedzieć powinien?
  Uczestnicy na każdych warsztatach samodzielnie kreują ich zakres i formy realizacji dostosowując je (wraz z prowadzącym) do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

 • Dzień I

  1. Wprowadzenie do tematu, poznajmy się:
  • menedżer w XXI wieku – sztuka widzenia biznesu,
  • „Wybory samorządowe na stanowisko Burmistrza” – autoprezentacja,
  • czym dla Ciebie jest Przywództwo?
  • cechy przywódcy – nasz wzorzec szefa przywódcy,
  • bank Postaw, Wiedzy i Umiejętności – na czym powinniśmy się skupić aby zostać przywódcą?
  • „Historia kryminalna w odcinkach” – zadanie symulacyjne,
  • dlaczego warto być przywódcą?

  2. Style zarządzania:
  • zarządzać czy przewodzić? – autoanaliza,
  • jakim jesteś liderem? – praca na materiale szkoleniowym – lider tradycyjny i lider kreatywny,
  • SIATKA STYLÓW KIEROWANIA.

  3. „Najwyższa konstrukcja” – rola przywódcy – gra symulacyjna:
  • kultura „bez winy” jako cel pracy Lidera,
  • jak łamać stereotypy i z „Nie da się” przechodzić do postaw „Jak to zrobić?”
  • naturalny przywódca – role zespołowe,
  • sztuka udzielania informacji zwrotnej jako typowe narzędzie pracy lidera.

  4. Autorytet przywódcy:
  • co to jest autorytet? - nasza definicja,
  • funkcja, Charyzma, Doświadczenie – trzy obszary autorytetu,
  • jak kierownik buduje lub niszczy swój autorytet ? – studia przypadków,
  • „Test Millgrama, zabójcza lub twórcza siła autorytetu,
  • jak budować autorytet poprzez prawidłową komunikację?

  5. Postawa i nastawienie – filary wizerunku przywódcy:
  • gracz czy ofiara? – doświadczenie praktyczne,
  • pro aktywność czy re aktywność czyli jak odróżniać strefy wpływu od strefy troski?
  • zasada 90/10 w życiu przywódcy,
  • współczynnik efektywności lidera – samoocena a realne wskaźniki miary.

  6. Kierownik - Przywódca kreatywny:
  • z czego wynika kreatywność przywódcy?
  • kreatywność zespołu a rola przywódcy,
  • „Zadanie Einsteina” ćwiczenie zespołowe.

  7. Kierownik - Przywódca komunikatywny:
  • jak z pośród kolegów i koleżanek awansować na przywódcę?
  • „Okna Johary” – sprawdź w którym jesteś oknie?
  • „Analiza transakcyjna” – jak komunikować się z podwładnymi i nie pozwolić na manipulację?
  • komunikacja werbalna czy niewerbalna? – gra symulacyjna,
  • „Parzydła i wabiki” – jak mówić i czego nie mówić zarządzając ludźmi.

  8. Najważniejsze umiejętności interpersonalne kierownika - lidera:
  • aktywne słuchanie czyli jak słuchać i usłyszeć?
  • parafraza oraz odzwierciedlanie i podsumowania – techniki aktywnego słuchania,
  • jak przejąć inicjatywę w rozmowie czyli sztuka zadawania pytań,
  • „Pojedynek na pytania”,
  • „Historia pewnego osiołka”– sztuka słuchania i przekonywania – wnioski do dalszej pracy.

  9. Kierownik - Przywódca empatyczny czy asertywny?
  • empatia szefa – nasz definicja,
  • typowe zwroty i zachowania empatycznego przywódcy,
  • kiedy należy być empatycznym?
  • asertywność znaczy…? – nasza praktyczna definicja asertywności,
  • test asertywności Killmana – autodiagnoza i wnioski na forum,
  • asertywne techniki rozmowy z podwładnymi,
  • „Kto wejdzie do bunkra?” – asertywne zadanie symulacyjne,
  • asertywne techniki wpływu i obrony przed manipulacją.

  10. Podsumowanie I dnia.

  Dzień II

  1. Jak motywować czyli groźba czy prośba?
  • definicja motywacji,
  • polska mapa motywacji – teoria czy praktyka?
  • co motywuje szefa a co jego podwładnych?
  • poznaj swoich ludzi – podstawy efektywnego motywowania,
  • motywacja finansowa i społeczna,
  • praktyczna lista kar i nagród,
  • wybrane techniki wpływu a motywacja – trening zachowań szefa.

  2. Szkolenie i doskonalenie podwładnych – jako kluczowe elementy motywacji w pracy kierownika:
  • „Sortownia drobnych elementów” – rola przywódcy – idea Kaizen w pracy zespołów,
  • etapy rozwoju zespołu a style zarządzania,
  • motywacja podwładnych poprzez rywalizacje i zaangażowanie,
  • współuczestnictwo w zadaniach jako narzędzie motywacji,
  • sukces – największy motywator w pracy przywódcy.

  3. Ustalanie celów i planowanie – kluczowa rola kierownika wizjonera:
  • co dla Ciebie jest najważniejsze? – ustalanie celów indywidualnych,
  • 6 czynników szczęścia wb B. Traicy – czyli jak być przywódcą pozytywnym?
  • priorytety czyli… zajmuj się sprawami ważnymi zamiast pilnymi!
  • matryca Eisenhowera – trening ustalania priorytetów,
  • planowanie, czy to jest czas stracony?
  • „Rekonstrukcja skomplikowanego obrazu” – zadanie symulacyjne – wnioski na forum.

  4. Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej:
  • jak delegować i motywować?
  • 6 kroków w delegowaniu zadań,
  • jak kontrolować i oceniać pracę?
  • sztuka udzielania informacji zwrotnej,
  • jak być konsekwentnym i wyciągać konsekwencje?
  • z życia szefa zespołu – trening postaw i zachowań.

  5. Kierownik - Przywódca w obliczu konfliktów:
  • „Ściana płaczu” – zadanie symulacyjne – jak budować zaufanie w pracy z zespołem?
  • geneza konfliktów,
  • sposoby zapobiegania konfliktom,
  • rodzaje konfliktów,
  • siedem metod rozwiązywania konfliktów,
  • „Przykład pewnej brytyjskiej firmy” – jak skutecznie zniszczyć motywację i zaangażowanie do pracy podwładnych – studium przypadku,
  • typowe konflikty w pracy szefa zespołu – z życia kierownika – jak dawać sobie radę?

  6. Podsumowanie i wnioski:
  • analiza SWOT,
  • ankieta oceny,
  • certyfikaty.

 • ukończenia szkolenia

 • Praktyczne warsztaty na bazie doświadczeń zarówno początkujących jak i doświadczonych szefów zespołów.
  Proponowane zajęcia odbywają się w postaci intensywnych warsztatów z wykorzystaniem zarówno formy zabawowej jak i typowej pracy opartej na analizie i syntezie sytuacji zawodowych kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla. Uczestnicy zajęć na warsztatach otwartych od samego początku stanowią jedną grupę połączoną wspólnymi celami. Przez cały czas pracują w jednym lub kilku zespołach realizując zlecone przez prowadzących zadania. Każdy element ćwiczeń lub zabaw pokazuje w praktyczny sposób wyższość rozwiązań pracy zespołowej nad pracą grupy indywidualistów. Praktyczne doświadczenia wskazują na decydujące znaczenie tzw. liderów naturalnych w zespołach i roli zarządzania sytuacyjnego. To, co w życiu codziennym stanowiło dla wielu uczestników problem nie do rozwiązania staje się na zajęciach osiągalne, mierzalne i możliwe do realizacji bez negatywnych emocji i stresów. Zajęcia są prowadzone w taki sposób aby maksymalnie reagować na bieżące potrzeby uczestników. Realizujemy cele a nie programy czyli poprzez włączenie w aktywne działanie uzyskujemy nie tylko efekt zmiany postaw i zachowań ale poprzez trening utrwalamy również konkretne umiejętności.
  • 70% warsztat / 30% wykład + prezentacja,
  • dyskusja moderowana i burza mózgów,
  • testy i ankiety psychologiczne z omówieniem wniosków dla poszczególnych uczestników!!!
  • scenki rodzajowe – jak to jest w życiu zawodowym?
  • studium przypadku – z instytucji zaczerpnięte,
  • gry symulacyjne i fabularyzowane – czyli uczymy się poprzez zabawę i praktyczne działanie,
  • praca w zespole i indywidualna na materiale szkoleniowym,
  • praca z kamerą czyli obiektywna informacja zwrotna.

 • Wszyscy, którzy już pełnią role kierownicze lub zostali wytypowani do realizacji zadań liderskich w pracy z podległym zespołem – liderzy obszarów, brygadziści i mistrzowie, kierownicy liniowi, szefowie działów produkcji i administracji, kierownicy magazynów i logistyki itp.

 • 1 340,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce