8 Godzin, 1 Dni

Warsztat Lean IT praktyczne zastosowanie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem warsztatów jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji w z zakresu analizy stanu obecnego procesów oraz ich optymalizacji w oparciu o metodę Lean IT.  Warsztaty dają możliwość praktycznego przećwiczenia narzędzi omawianych na szkoleniu Lean IT Foundation, m.in. SIPOC, VSM, dedykowanych rozpoznaniu i wyeliminowaniu marnotrawstwa, rozumianego jako działania, które nie dodają wartości wytwarzanym produktom lub usługom, a w efekcie nie przekładają się na wartość dla Klienta/Biznesu.  Zaplanowane na warsztaty ćwiczenia praktyczne opierają się o realne przykłady z organizacji IT, bazujące na doświadczeniach z prowadzonych przez CTPartners programów transformacji Lean IT.  UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenie podaj hasło „Nowoczesna firma” a otrzymasz rabat w wysokości 3%.

 • 1. Wprowadzenie do Lean IT:

 • Wyjaśnienie i uporządkowanie podstawowych pojęć Lean IT

 • Pryncypia i wymiary Lean IT

 • Nieefektywności w procesie – marnotrawstwa, przeciążenie, nieregularność


 • 2. Mapowanie strumieni wartości:

 • Definicja wartości i strumienia wartości

 • Przygotowanie diagramu SIPOC

 • Metody konstrukcji mapy strumienia wartości (VSM)

 • Metody wykorzystywane w analizie mapy strumienia wartości


 • 3. Planowanie optymalizacji strumienia wartości:

 • Przygotowanie mapy stanu docelowego

 • Określenie i wyegzekwowanie realizacji planu działań

 • Koncepcja ustawicznego doskonalenia - Kaizen

 • Dyplom udziału w warsztacie wydany przez CTPartners S.A.

 • Warsztat, ćwiczenia, praca w grupach, pytania i dyskusje. Podstawa teoretyczna warsztatów zgodna z metodologią Lean IT przedstawianą na szkoleniu Lean IT Foundation.

 • Wszyscy pracownicy organizacji IT od poziomu CIO, poprzez wszystkie szczeble zarządzania, po pracowników liniowych, ze wszystkich działów IT, zajmujących się rozwojem systemów i usług IT, testami, utrzymaniem, wsparciem, realizacją zamówień, budżetowaniem itp. Wszyscy pracownicy IT, którzy powinni bezwzględnie zrozumieć i stosować w praktyce filozofię Lean IT, lub będą bezpośrednio zaangażowani w doskonalenie procesów i usług w ramach transformacji Lean IT.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce