W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ - ROZWÓJ KREATYWNOŚCI

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Podniesienie poziomu kreatywności.
  • Rozwijanie własnej kreatywności, nieszablonowego myślenia oraz otwartości na nowe rozwiązania.
  • Rozwijanie umiejętności poszukiwania nowych rozwiązań oraz wdrażania innowacji.

 • Kreatywność to fantazyjny i swobodny sposób myślenia i działania, prowadzący do powstawania nowych pomysłów i niestandardowych rozwiązań. Poprzez poszukiwanie innowacji często dochodzi do powstania zupełnie nowych rzeczy oraz odmiennego zastosowania rozwiązań już wcześniej znanych. Kreatywność może przejawiać się w każdej dziedzinie naszego życia – nie tylko w sztuce czy nauce, ale również w biznesie, sporcie, medycynie czy przyrządzaniu potraw czy uprawie ogródka. Badania pokazują, że umiejętność twórczego myślenia – analizowania problemów i możliwości w nowy, innowacyjny sposób – jest uważana za jedną z najcenniejszych umiejętności wśród w organizacjach ciągle rozwijających się i uczących. Kreatywność pobudza wyobraźnię, a jej rozwijanie przynosi niezwykłe korzyści.

  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafić:
  • Generować nowe pomysły, udoskonalenia i nowe rozwiązania w oparciu o poznane metody.
  • Pokonywać bariery w twórczym myśleniu.
  • Działać kreatywnie i niestandardowo.
  • Podnosić swoją efektywność poprzez działanie nieszablonowe.
  • Twórczo rozwiązywać problemy.
  • Wykorzystywać swoje dotychczasowe niepowodzenia dla ulepszenia swojej pracy.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • ‘Coaching in the moment’ / nagrania na kamerę / angażowanie uczestników / interaktywna forma / Cykl Wzrostu i Zmiany; przekraczanie swojej strefy komfortu / konstruktywna informacja zwrotna / praca na wyzwaniach oraz przekraczanie barier.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

Certyfikowani trenerzy identyfikują umiejętności już posiadane przez pracowników i rozwijają je pod kątem realizacji celów biznesowych firmy. Pozwala to zwiększyć poczucie wpływu na rezultat i podnieść skuteczność. Metody szkoleniowe opierają się na praktycznym zastosowaniu wiedzy – trenerzy przekazują narzędzia, których pracownicy uczą się używać wobec swoich codziennych wyzwań zawodowych. Wszyscy nasi trenerzy przechodzą bardzo rygorystyczny proces certyfikacji. Trenerzy zostają przypisani do poszczególnych programów w oparciu o potrzeby szkolenia oraz posiadane doświadczenie.

Szkolenia o podobnej tematyce