21 Godzin, 3 Dni

[W-JS] Wykorzystanie JavaScript na stronach internetowych (3 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Nabycie umiejętności tworzenia złożonych programów w języku JavaScript wzbogacających strony WWW.

  1. Wprowadzenie do JavaScript
   1. JavaScript w kodzie HTML
   2. JavaScript w odrębnym pliku
  2. Typy zmiennych
   1. Liczby
   2. Ciągi znaków
   3. Wartości logiczne
   4. Obiekty
   5. Tablice
   6. Null
   7. Undefined
  3. Deklaracja zmiennych
  4. Tablice
  5. Funkcje
   1. Wywołanie funkcji
   2. Parametry funkcji
   3. Przykładowe funkcje predefiniowane
   4. Zasięg zmiennych
   5. Funkcje anonimowe
  6. Metody w JavaScript
  7. Zdarzenia w JavaScript
   1. Rejestrowanie zdarzeń inline
   2. Oddzielenie JavaScript od HTML
   3. Rejestracja zdarzeń przez metodę addEventListener()
  8. Kontrolowanie przepływu program w JavaScript
   1. Instrukcje warunkowe
   2. Instrukcja switch
   3. Pętla for
   4. Pętla for in
   5. Pętla while
   6. Pętla do while
  9. Document Object Model (DOM)
   1. Drzewo obiektów
   2. Pobieranie elementów
   3. Dodawanie elementów
   4. Zmiana parametrów elementów
   5. Usuwanie elementów z drzewa
  10. JavaScript i AJAX
   1. Odbieranie danych w formacie XML
   2. Odbieranie danych w formacie JSON
  11. Tworzenie interaktywnych formularzy w JavaScript
  12. JavaScript a bezpieczeństwo
  13. Walidacja danych w formularzach
  14. Detekcja przeglądarek
  15. Obiekty w JavaScript
   1. Obiekt Date
   2. Obiekt Math
   3. Obiekt Cookie
  16. Własne obiekty w JavaScript
   1. Tworzenie nowej klasy
   2. Rozszerzanie klasy
   3. Dziedziczenie
  17. Kontrolowanie czasu
  18. Debugowanie JavaScript i rozwiązywanie problemów
  19. JavaScript a HTML 5
  20. Rysowanie po obiekcie canvas
  21. Rysowanie w 3D
  22. Animacja

 • Imienny certyfikat uczestnictwa

 • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.
  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

 • Adresatami szkolenia są twórcy stron internetowych, którzy chcą wzbogacić swoje projekty o dodatkowe funkcjonalności i dynamiczne efekty. Szkolenie szczególnie polecane dla Webmasterów i początkujących programistów JavaScript.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Damian Zalewski

Szkolenia o podobnej tematyce