8 Godzin, 1 Dni

VAT W TRANSAKCJACH ŁAŃCUCHOWYCH

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad rozliczania transakcji łańcuchowych,
  w tym trójstronnych oraz w ramach procedury uproszczonej.

  W trakcie zajęć zostaną przedstawione liczne przykłady rozliczania transakcji łańcuchowych, zarówno w ramach obrotu wewnątrzwspólnotowego, jak i w ramach obrotu z krajami trzecimi.

  Zostanie też zaprezentowane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  w zakresie transakcji łańcuchowych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz praktyka organów podatkowych.

  Efektem szkolenia będzie zdobycie wiedzy pozwalającej na:
  – szybką identyfikację transakcji łańcuchowych oraz umożliwienie właściwego ich kształtowania,
  – wprowadzanie procedur wpływających na ograniczenie ryzyk podatkowych i prawidłowe
  rozliczenia podatkowe.

 • 1. Definicje mające wpływ na rozliczenie transakcji łańcuchowych
  – dostawa towarów,
  – warunki Incoterms,
  – wewnątrzwspólntowa: dostawa towarów, nabycie towarów,
  – eksport i import towarów.

  2. Określanie miejsca dokonania dostawy
  – dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych,
  – dostawa towarów niewysyłanych i nietransportowanych,
  – dostawa towarów z montażem,
  – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  – łańcuchowa dostawa towarów.

  3. Rozliczanie podatku vat w przypadku transakcji łańcuchowych
  – warunki uznania transakcji za transakcję łańcuchową,
  – podmioty uczestniczące w transakcji,
  – przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
  – znaczenie reguł Incoterms dla rozliczania transakcji,
  – ustalenie transakcji „ruchomych” i „nieruchomych”,
  – warunki transportu towarów w transakcjach łańcuchowych,
  – miejsce i sposób rozliczania poszczególnych transakcji,
  – obowiązek podatkowy oraz stawka VAT w transakcjach łańcuchowych,
  – orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych,
  – ryzyka związane z rozliczaniem transakcji łańcuchowych,
  – możliwości optymalizacyjne w zakresie VAT.

  4. Transakcje łańcuchowe w obrocie wewnątrzwspólnotowym
  – przykłady transakcji i ich rozliczenie,
  – praktyka organów podatkowych – wybrane interpretacje.

  5. Transakcje łańcuchowe w obrocie z krajami trzecimi
  – eksport oraz import w transakcjach łańcuchowych,
  – przykłady transakcji.

  6. Uproszczone transakcje trójstronne
  – definicja wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej,
  – warunki rozliczania transakcji trójstronnej w ramach procedury uproszczonej,
  – zasady rozliczania transakcji w procedurze uproszczonej,
  – obowiązki związane z procedurą uproszczoną.

  7. Obowiązki i dokumentacja transakcji trójstronnych i uproszczonych
  – obowiązki rejestracyjne,
  – faktury VAT, rejestry VAT,
  – ujęcie w deklaracji VAT oraz w informacji podsumowującej.

  8. Oszustwa podatkowe w transakcjach transgranicznych.

 • zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych

 • case-study, wykład

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Alicja Borodziewicz - Doradca podatkowy / Partner w spółce Horsh Sp. z o.o. Wcześniej kierownik zespołu podatkowego w kancelarii Rodl & Partner.
Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w tematyce związanej z podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Posiada doświadczenie
w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek. Uczestniczy w przeglądach podatkowych spółek oraz doradza w zakresie zmian strukturalnych.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego publikowanych na rynku polskim i niemieckim.

Szkolenia o podobnej tematyce