0 Godzin, 1 Dni

VAT w obrocie nieruchomościami

więcej terminów () mniej terminów
 • Prosimy o sprawdzenie terminów szkolenia  Szkolenia wyjazdowe: Zakopane, Sopot, Gdynia, Nałęczów, Karpacz, Krynica Zdrój, Mazury, Praga, Wilno, Ryga, Bawaria, Berlin, Wiedeń  - www.wyjazdowki.pl  Szkolenia stacjonarne: Gdańsk, Katowice, Łódź, Kraków, Warszawa, Poznań  - www.ad.edu.pl

 • 1. Odpłatna dostawa towarów (nieruchomości)

  definicja towaru – budynki grunty
  odpłatne zbycie nieruchomości
  ustanowienie i zbycie prawa użytkowania wieczystego – dostawą towarów
  ustanowienie praw spółdzielczych – dostawą towarów
  leasing finansowy nieruchomości – dostawą towarów
  zbycie ułamkowej części nieruchomości – dostawa towarów, czy świadczenie usług
  sprzedaż niefirmowych nieruchomości – kontrowersje dotyczące statusu podatnika
  2. Moment powstania obowiązku podatkowe z tytułu dostawy nieruchomości

  dostawa budynków, budowli, lokali
  dostawa gruntu niezabudowanego
  zaliczki na poczet dostawy nieruchomości
  wkład w spółdzielni mieszkaniowej
  3. Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy nieruchomości

  grunt elementem podstawy opodatkowania budynku, budowli lokalu trwale z nim związanego
  wartości użytkowania wieczystego nie włączamy do podstawy opodatkowania budynku, budowli, lokali
  4. Wysokość opodatkowania dostawy nieruchomości

  grunty niezabudowane nieprzeznaczone pod zabudowę – zasady objęcia zwolnieniem
  grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę – stawka podstawowa
  zasady objęcia zwolnieniem dostawy budynków, budowli lub ich części
  definicja i znaczenie pierwszego zasiedlenia
  budownictwo objęte programem budownictwa społecznego – zasady stosowania preferencyjnej 8% stawki podatku VAT
  grunty zabudowane – zasady ustalania wysokości podatku VAT,
  prawo użytkowania wieczystego – zasady ustalania wysokości podatku VAT
  sprzedaż rozpoczętej inwestycji budowlanej
  wkład w spółdzielni mieszkaniowej
  5. Podatek naliczony w obrocie nieruchomościami

  zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego
  odliczenie proporcjonalne i korekta odliczonego podatku naliczonego – wybrane zagadnienia
  nabycie nieruchomości na cele związane z działalnością i na cele osobiste – podatek naliczony i jego korekta
  nabycie lub sprzedaż nieruchomości w raz z przedsiębiorstwem (m.in. obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego)
  6. Usługi budowlane

  miejsce świadczenia
  podstawa opodatkowania
  obowiązek podatkowy
  wysokość podatku, w tym stawka preferencyjna
  import usług budowlanych
  eksport usług budowlanych
  7. Najmem i dzierżawa nieruchomości

  podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy
  miejsce świadczenia i import usług
  wysokości opodatkowania
  opłaty pobierane przez spółdzielnie mieszkaniowe
  refaktura mediów – kontrowersje
  8. Usługi pośrednictwa nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami

  miejsce świadczenia
  podstawa opodatkowania
  obowiązek podatkowy
  wysokość opodatkowania
  9. Czynności nieodpłatne

  darowizna nieruchomości
  użyczenie nieruchomości
  nieodpłatne ustanowienie służebności
  10. Dokumentacja

  faktury, faktury korygujące
  faktury wewnętrzne
  faktury elektroniczne
  kasy fiskalne – związanie dotyczące obrotu nieruchomościami
  11. Najnowsze orzecznictwo dotyczące istotnych problemów podatku VAT

 • Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Harmonogram

  09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka

  10.00 - 11.30 - szkolenie

  11.30 - 11.45 - przerwa kawowa

  11.45 - 13.15 - szkolenie

  13.15 - 14.00 - obiad

  14.00 - 15.30 - szkolenie  Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Szkolenia o podobnej tematyce