VADEMECUM - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI EFEKTYWNEGO DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 •  Zapewnienie transferu wiedzy w ramach Spółki.
   Przygotowanie wybranych Pracowników Lafarge do pełnienia roli osoby przekazującej innym niezwykle istotne zagadnienia swojej pracy.
   Przekazywanie swojej unikalnej wiedzy w sposób interesujący oraz wpływający na uwagę odbiorcy.
   Tworzenie atmosfery zaangażowania podczas współpracy zarówno z dużymi, jak i małymi grupami oraz podczas pracy indywidualnej.
   Stosowanie coachingu w celu likwidacji luk pomiędzy pożądaną kompetencją a poziomem kompetencji rzeczywistej.
   Rozwój osobisty uczestników szkolenia oraz wspieranie innych w rozwoju.
   Rozwijanie potencjału ludzkiego i budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

 • Moduł 1 – Kreowanie wpływu w organizacji. Efektywna komunikacja indywidualna
  oraz z grupą.
  Moduł 2 – . Wzmacnianie efektywności komunikacji. Style komunikacji.
  Moduł 3 – Umiejętność słuchania dla lepszej komunikacji.
  Moduł 4 – Zrozumienie przez odbiorcę przekazywanego komunikatu.
  Moduł 5 – Udzielanie wskazówek oraz przekazywanie informacji w jasnySkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  i zrozumiały sposób.
  Moduł 6 – Efektywne spotkania.
  Moduł 7 – Proces planowania rozwoju umiejętności.
  Moduł 8 – Celebrowanie osiągnięć.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Program szkoleniowy „Vademecum – Rozwój Umiejętności Efektywnego Dzielenia się Wiedzą” jest prowadzony są w sposób bardzo interaktywny. Wszystkie moduły, na które składa się program szkoleniowy będą prowadzone w sposób warsztatowy. Aranżujemy scenki, ćwiczenia w parach, w trójkach równoległych oraz wystąpienia na forum grupy. W czasie ćwiczeń uczestnicy będą wychodzili poza własną strefę komfortu, a dzięki zastosowanym aktywnościom poznają praktyczne narzędzia radzenia sobie w różnych sytuacjach biznesowych. Elementem programu szkoleniowego są nagrania scenek na kamerze w celu warsztatowego przeanalizowania i coachingu nabytych umiejętności oraz określenia umiejętności do dalszego procesu doskonalenia. Sytuacje prezentowane przez uczestników szkolenia podczas nagrań będą oparte na sytuacjach realnych, z którymi mogą mieć do czynienia w związku z zadaniem jakie zostało im powierzone.

 • Program szkoleniowy skierowany jest do koordynatorów, specjalistów oraz inżynierów, których zadaniem jest podzielenie się wiedzą na temat procedur i funkcjonowania poszczególnych działów firmy z osobami przygotowującymi się do certyfikacji korporacyjnej. Są to tzw. „trenerzy” danych funkcji – odpowiadają za przekazanie wiedzy, procedur związanych z działem, w którym pracują. Każda nowa osoba dołączająca do działu musi przejść proces certyfikacji i w tym celu wspiera ją taki trener/coach.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu
  elementy integracyjne

 • Dale Carnegie Training przewiduje rabaty dla grup i wybranych organizacji. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Certyfikowani trenerzy identyfikują umiejętności już posiadane przez pracowników i rozwijają je pod kątem realizacji celów biznesowych firmy. Pozwala to zwiększyć poczucie wpływu na rezultat i podnieść skuteczność. Metody szkoleniowe opierają się na praktycznym zastosowaniu wiedzy – trenerzy przekazują narzędzia, których pracownicy uczą się używać wobec swoich codziennych wyzwań zawodowych. Wszyscy nasi trenerzy przechodzą bardzo rygorystyczny proces certyfikacji. Trenerzy zostają przypisani do poszczególnych programów w oparciu o potrzeby szkolenia oraz posiadane doświadczenie.

Szkolenia o podobnej tematyce