7 Godzin, 1 Dni

Urlopy i zwolnienia od pracy w 2017 r.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Tematyka szkolenia obejmuje m.in. nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, wprowadzenie możliwości dzielenia urlopu ojcowskiego na części i wykorzystania go do 24 miesiąca życia dziecka, wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego, zmiany proceduralne w zakresie wnioskowania o urlopy, stosowanie nowelizacji w okresie przejściowym i nową możliwość wykorzystania 2-óch dni zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w zakresie udzielania urlopów rodzicielskich. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 • Urlopy rodzicielskie
  zmiany dotyczące „jednorazowych wniosków” o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
  zmiany w terminach dotyczących możliwości rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
  podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem
  uchylenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zastąpienie go jednym urlopem rodzicielskim
  rezygnacja z urlopu macierzyńskiego i możliwość wykorzystania pozostałej części przez ojca prowadzącego działalność gospodarczą
  rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po złożeniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  terminy na złożenie wniosków
  możliwość rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownicy przebywającej w szpitalu
  podjęcie zatrudnienia przez matkę dziecka niebędącą wcześniej zatrudnioną a wysokość zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka
  zmiany w urlopach rodzicielskich
  podział urlopu rodzicielskiego na część a możliwość jego wykorzystania w tym samym terminie przez obojga rodziców
  wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy
  zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części
  zmiany dotyczące terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego
  minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego
  zmiany w terminach na złożenie wniosku
  możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy
  możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
  proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy

  Zmiany w urlopach ojcowskich
  możliwość podziału urlopu ojcowskiego na części
  wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego
  termin złożenia wniosku o urlop ojcowski

  Zmiany w urlopach wychowawczych
  zmiany w maksymalnym okresie wykorzystania urlopu wychowawczego
  zmiany dotyczące okresu składania wniosku o wykorzystanie urlopu wychowawczego
  podział urlopu wychowawczego na części
  zmiany w przypadku złożeniu wniosku o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy
  zakaz wypowiadania umów w okresie urlopu wychowawczego
  zmiany w rozporządzeniu dotyczącym udzielania urlopu wychowawczego

  Zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia
  wymiar godzinowy zwolnienia od pracy
  podział zwolnienia na części

  Wysokość przysługującego zasiłku
  wysokość zasiłku macierzyńskiego przy jednorazowym wniosku
  wysokość zasiłku macierzyńskiego w pozostałych przypadkach

 • Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 • Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce