10 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Unijny Kodeks Celny od 1 maja 2016 r - nowe ustawodawstwo celne Unii Europejskiej.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie uczestników z ważnymi zmianami w zakresie prawa i procedur celnych, wchodzących w życie z dniem 1 maja 2016 roku.

 • Dzień I.
  1. Podstawowe akty prawa celnego stosowane w ramach UE i w Polsce.
  - Struktura i hierarchia przepisów celnych.

  2. Zmiany wynikające z wprowadzenia UKC.
  - Wpis do rejestru – dawna procedura uproszczona - jedno pozwolenie na terenie całego kraju.
  - Nowe korzyści tylko posiadaczy statusu AEO.
  - Odprawa scentralizowana wewnątrz kraju oraz na terenie UE.
  - Procedury specjalne.
  - Udzielenie pozwolenia na „samoobsługę celną” – nowa instytucja.
  - Czasowe składowanie towaru, a obowiązek objęcia towarów odpowiednią procedurą.
  - Status celny towarów:
  a) sytuacje, w których wymagane jest potwierdzenie wspólnotowego statusu towarów,
  b) okoliczności w jakich towar traci swój status wspólnotowy.

  3. Zmiany w systemie obsługi zgłoszeń celnych:
  - Korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) i usługi e- Klient,
  - System AES/ECS (eksport) – procedura wywozu,
  - System AIS/IMPORT - wygaszanie systemu CELINA i dotychczasowego ICS
  - dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu,
  - System finansowo-księgowy ZEFIR2
  a)centralizacja rozliczeń
  b) jednolity standard wpłat na rachunek urzędu.

  4. Wiążące Informację – WIT i WIP:
  - kontrola (monitorowanie) użycia decyzji WIT, które zostały już wydane
  - zastosowanie systemów IT.

  5. Wywóz towaru.
  - Wdrożenie nowego systemu AES (ECS (eksport).
  - Potwierdzenie wywozu towaru poza obszar Wspólnoty (komunikat IE599).
  - Procedura awaryjna.
  - Dowody alternatywne.
  - Eksport pośredni.

  6. Przedstawicielstwo w sprawach celnych.
  - Przedstawicielstwo bezpośrednie
  - Przedstawicielstwo pośrednie – nowa rola.
  - Rola agencji celnej.
  - Przedstawiciel podatkowy.

  7. Zmiany dostosowujące ustawę Prawo celne do UKC.
  - Uchylenie niektórych rozporządzeń MF.
  - Istotne zmiany w regulacjach dotyczących postepowania w sprawach celnych.
  - Odejście od trybów postepowania w sprawach celnych wynikających z ordynacji podatkowej na rzecz stosowania przepisów bezpośrednio z UKC.
  - Prawo do bycia wysłuchanym.

  8. Odpowiedzi na pytania, inne kwestie.

  Dzień II.

  1. Zasady stosowania reguł pochodzenia towarów pod rządami nowego UKC.
  1) Pochodzenie niepreferencyjne. - stosowanie uniwersalnego świadectwa – zmiany krajowe regulacje!:
  - Zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów:
  a) terminy ważności dowodów pochodzenia,
  b) zasady dokonywania weryfikacji świadectw.

  - Nowe regulacje odnośnie stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia:
  a) zwykły tryb i tryb „In blanco”,
  b) ułatwienia dla podmiotów AEO.

  2) Pochodzenie preferencyjne w kontekście nowych regulacji w UKC.
  a) Stosowanie świadectw Form A - zmiany w Generalnym Systemie Preferencji.
  - Oświadczenie o pochodzeniu - od 1 stycznia 2017 r. wdrożenie systemu REX,
  - Zastąpienie zasady transportu bezpośredniego przez bardziej elastyczną zasadę nie manipulowania towarem,
  - Nowe preferencje taryfowe w postaci zerowych lub zredukowanych stawek celnych GSP oraz nowe kryteria korzystania z preferencji dla państw beneficjentów.

  b) Umowy o strefach wolnego handlu – świadectwa przewozowe EUR.1 i deklaracje na fakturze, stosowanie świadectwa EUR-MED i deklaracji na fakturze EUR-MED z uczestnikami Partnerstwa euro śródziemnomorskiego.
  - WE-Turcja - stosowanie świadectw A.TR – określenie statusu towaru pochodzenia - EUR.1 i deklaracje na fakturze.
  - Stosowanie procedury „upoważnionego eksportera” w ramach nowego UKC.
  - Wpływ klasyfikacji towarów na ustalenie pochodzenia towarów.
  - Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów - rola deklaracji T2L.

  2. Zgłoszenie INTRASTAT „krok po kroku”.
  I. Omówienie podstawowych unormowań prawnych systemu INTRASTAT.
  - Najnowsza wersja instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT.
  - Zasady ustalania obowiązku sprawozdawczego - wysokość progów statystycznych.
  - Warunki opodatkowania dostawy towaru stawką 0% podatku VAT.
  - Korzystanie z systemu VIES dla weryfikacji partnerów handlowych.
  - Zasady składania „e” deklaracji w ramach systemu INTRASTAT.
  - Usługa e-INTRASTAT w ramach nowego Systemu AIS/INTRASTAT.

  II. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w kontekście spraw celnych:
  - Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia do stref wolnego handlu.
  - Zmiany w deklaracji długoterminowej i jednorazowej, świadectwo INF - 4.

  III. Szczególne przypadki postępowania.
  - Transakcje trójstronne.
  - Naprawy i inne wyłączenia z obowiązku składania deklaracji.
  - Reklamacje, zwroty, kursy walut, uszlachetnienia towarów.
  - Leasing finansowy i operacyjny.
  - Przykłady różnych nietypowych transakcji.

  3. Inne aktualności (ogłoszone przez Ministerstwo Finansów do dnia realizacji szkolenia).

  Jeżeli chcielibyście Państwo przeszkolić z danego tematu już od 5 osób, możemy przygotować dla Państwa szkolenie zamknięte dostosowane do branży i specyfiki działania, a jego realizacja nastąpi w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu, na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych.
  UWAGA! W przypadku szkoleń wewnętrznych możliwe jest prowadzenie doradztwa w celu dostosowania procedur i dokumentów.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.

 • Wykład, odpowiedzi na pytania. Możliwość kontaktu z trenerem po szkoleniu.

 • Wszystkie osoby zajmujące się procedurami celnymi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • konsultacje do 90 dni po szkoleniu

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053 Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). UWAGA! W przypadku szkoleń wewnętrznych możliwe jest prowadzenie doradztwa w celu dostosowania procedur i dokumentów. Podana wartość uczestnictwa w szkoleniu za 1 osobę jest orientacyjna i zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena zawiera VAT. Cena szkolenia zawiera przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami i płytą CD, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Długoletni stały współpracownik ATL, pracownik Pionu Celnego Ministerstwa Finansów (wcześniej główny specjalista w GUC). Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczy we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.

Szkolenia o podobnej tematyce