0 Godzin, 1 Dni

Umowy zlecenia i umowy o dzieło zasady rozliczeń i planowane zmiany 2014 r.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zawieraniem i funkcjonowaniem umów zlecenia i umów o dzieło; Omówienie projektowanych zmian przepisów w zakresie składek ZUS Poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących i ich skutków od 2014 r. Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania umów zlecenia i umów o dzieło

 • Program szkolenia:

  Pojęcie umów zlecenia i umów o dzieło:
  uregulowania kodeksu cywilnego;
  zapisy w umowach a kwalifikacja umów;
  różnice pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia wynikające z prawa cywilnego;
  umowa zlecenia a umowa o pracę - różnice w funkcjonowaniu pojęć;
  kiedy umowa zlecenia może być kwalifikowana jako umowa o pracę?
  urlopy osób mających zawarte umowy zlecenia i o dzieło;
  czy każda umowa może był umową o dzieło?
  typowe uregulowania umów o dzieło - na co uważać?
  umowa o przeniesienie praw autorskich jako kolejny typ umowy
  BHP a umowy cywilnoprawne.

  Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
  koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
  limit kosztów 50% - kiedy i dla kogo?
  stawka 18% i 32 % - zasady wyliczania;
  opodatkowanie zryczałtowane umów do 200,00 zł. - nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów
  świadczenia na rzecz przedstawicieli handlowych - co podlega opodatkowaniu

  Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło:
  zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne;
  projektowane zmiany w zasadach podlegania oskładkowaniu umów o dzieło - NOWY PROJEKT RZĄDOWY
  umowa zlecenia podlegająca pełnemu oskładkowaniu;

  umowa o dzieło oskładkowana jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym;
  wyłączenia z podlegania ubezpieczniom społecznym - kiedy i kto jest uprawniony?
  dobrowolne ubezpieczenie ZUS
  zgłoszenia, wyrejestrowania dla potrzeb ZUS umów zlecenia i umów o dzieło.

  Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z nierezydentami:
  opodatkowanie podatkiem PIT;
  czy i kiedy składka ZUS?
  Obowiązkowe dokumenty związane z rozliczaniem nierezydentów;
  obowiązki sprawozdawcze i zgłoszeniowe;
  metody unikania podwójnego opodatkowania.

  Problemy praktyczne
  umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem a skutki dla ZUS;
  zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie - skutki praktyczne;
  dowody wykonania dzieła;
  podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło (czy mogą być w podróży służbowej? Zasady rozliczania?
  korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, komórek
  najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych
  samozatrudnienie jako forma współpracy - korzyści i zagrożenia.

  Dyskusja z uczestnikami

 • TAK

 • Warsztat

 • Kadra kierownicza,

  Pracownicy działów księgowości,

  Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,

  Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Joanna Patyk

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Szkolenia o podobnej tematyce