16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne].

Poznań Termin pewny 1 090,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 090,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 090,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 090,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 090,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 090,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 090,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 090,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 090,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:
  Zakres szkolenia obejmuje nowelizację Ustawy Prawo zamówień publicznych 2016.
  -Głównym celem szkolenia jest przekazanie zaawansowanej wiedzy, która posłuży Uczestnikom do jeszcze skuteczniejszego pełnienia obowiązków służbowych w obszarze prawa zamówień publicznych.
  -Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad dotyczących umów w systemie zamówień publicznych.
  -Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami regulowanymi przez ustawę PZP, jak również przy pomocy praktycznych przykładów zdobędą wiedzę w zakresie dokonywania zmian w umowach.
  -Wykładowca skoncentruje się na zagadnieniach, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony WUP, UM, NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych.
  -Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

 • |Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
  PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.
  Dzień I
  1. Informacja o aktualnym stanie prawnym z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Typy umów określonych w Kodeksie Cywilnym – ich charakterystyka, odniesienie do umów o zamówienia publiczne.
  4. Termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
  5. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
  6. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
  7. Obowiązek zawarcia umowy – różnice pomiędzy umowami zawieranymi na podstawie Kodeksu Cywilnego a umowami o zamówienie publiczne – roszczenie o zawarcie umowy.
  8. Zawarcie umowy po upływie okresu związania ofertą.
  9. Zasady konstruowania umów.
  10. Forma umowy o zamówienie publiczne.
  11. Reprezentacja stron – Zamawiającego / Wykonawcy (identyfikacja osób podpisujących, pełnomocnictwo, prokura).
  12. Umowy zawierane z wykonawcami składającymi wspólną ofertę.
  13. Czas trwania umowy.
  14. Wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy.
  15. Omówienie umów dot. zamówień publicznych – umowa o roboty budowlane, dostawy, usług, umowa ramowa.
  16. Kształtowanie zapisów dot. wynagrodzenia wykonawcy, okres rękojmi i gwarancji.
  17. Panel dyskusyjny na tematy zgłoszone przez uczestników.

  Dzień II
  1. Tożsamość zobowiązania umownego z treścią oferty.
  2. Zmiany umowy w toku realizacji:
  3. Zmiany istotne i nieistotne – zasady ich wprowadzania,
  4. Zmiany nieistotne.
  5. Roboty zamienne, dodatkowe, kwota warunkowa w umowach o roboty budowlane.
  6. Umowy dot. udzielania zamówień z wolnej ręki.
  7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wysokość w zależności od formy wynagrodzenia wykonawcy.
  8. Formy - zmiana w toku realizacji umowy:
  9. Gwarancja ubezpieczeniowa,
  10. Gwarancja bankowa,
  11. Wpłata Pieniężna.
  12. Treść dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia w formie nie pieniężnej .
  13. Zwrot zabezpieczenia.
  14. Zaliczka.
  15. Zadatek – czy występuje w umowach o zamówienie publiczne?
  16. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zawieraniu umów.
  17. Kary umowne.
  18. Odstąpienie od umowy: Umowne, Ustawowe,
  19. Odstępne.
  20. Wypowiedzenie umowy.
  21. Unieważnienie umowy wg Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
  22. Jawność umów.
  23. Panel dyskusyjny na tematy zgłoszone przez uczestników.
  24. Podsumowanie warsztatów.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1090 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1450 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1410 zł netto (+23% Vat)

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • -pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
  -specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
  -przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
  -przedstawiciele administracji rządowej;
  -wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania umów w systemie zamówień publicznych.

 • 1 090,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Specjalizacja trenerska:
Od kilkunastu lat jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych. Doktorant i wykładowca uczelni wyższych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.
Od 1998 r. związany jest z rynkiem zamówień publicznych. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Aktualnie przeprowadza postępowania od strony wykonawcy, działając na rzecz kilkunastu firm oraz od strony zamawiającego. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na WSB Poznań, Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2001 r. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Publicznych. Jako publicysta stale współpracuje z Wolters Kluwer Polska- „Zamówienia Publiczne Lex” oraz Wiedzą i Praktyką- „Zamówienia publiczne od A do Z”, „Zamówienia publiczne w Orzecznictwie”, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”.

Trener:

Specjalizacja trenerska:
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ekspert zamówień publicznych w specjalności wykładowca i doradca – Krajowa Izba Gospodarcza KIGNET. Od 1995 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej. Posiada kompleksową znajomość przepisów prawnych stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zasad prowadzenia postępowań. Pracując na stanowiskach bezpośrednio związanych z udzielaniem zamówień publicznych uzyskał bogate doświadczenie, które wykorzystuje w toku prowadzonych szkoleń. Wykładowca licznych szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych. Szkoleniowiec warsztatów dedykowanych zamawiającym i wykonawcom.

Szkolenia o podobnej tematyce