8 Godzin, 1 Dni

Umowy w obrocie gospodarczym

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie przeznaczone jest dla:  •osób kierujących firmami

  •członków zarządów spółek kapitałowych

  •właścicieli jednoosobowych firm

  •dyrektorów

  •księgowych

  •office managerów  Szkolenie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi aspektami prawnymi związanymi z umowami w obrocie gospodarczym.

 • Pogram
  1. Umowy w obrocie gospodarczym - wprowadzenie.
  •umowa jako czynność prawna
  •charakterystyka umów gospodarczych
  •zasada swobody umów i jej ograniczenia
  •interpretacja zapisów umów w świetle przepisów kodeksu cywilnego

  2. Rodzaje umów, podział umów:
  •zobowiązujące i rozporządzające
  •nazwane i nienazwane
  •konsensualne i realne

  3.Sposoby zawierania umów, w tym szczególne sposoby: •przyjęcie oferty
  •rokowania
  •aukcja i przetarg
  •negocjacje

  4. Skutki nienależytego wykonania zobowiązań umownych, zasady odpowiedzialności.

  5. Sposoby zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów:
  •kara umowna
  •zadatek i zaliczka
  •zabezpieczenia realne
  •gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

  6. Najczęstsze błędy popełnianie w umowach.

  7. Warsztaty:omówienie kilku wybranych umów gospodarczych:
  •umowa sprzedaży
  •umowa o dzieło
  •umowa najmu
  •umowa leasingu

 • 750 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenie prowadzi radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego. Współpracował z wiodącymi kancelariami polskimi i zagranicznymi. Uczestniczył jako doradca w obsłudze prawnej i negocjacji umów dotyczących wielu kluczowych inwestycji, m. in. w zakresie inwestycji w sektorze energetycznym, spożywczym i budowlanym.

Szkolenia o podobnej tematyce