8 Godzin, 0 Dni

Umowy cywilne a umowa o pracę różnice, problemy i zmiany w 2010 roku

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie istoty stosunku pracy przez jego porównanie z umowami cywilnoprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki życia gospodarczego, orzecznictwa sądowego oraz najnowszych zmian w przepisach prawa. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady zawierania umów oraz podstawowe obowiązki wobec ZUS i US wynikające z zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itd.

 • I.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSTOSUNEK PRACY


  - Istota stosunku pracy

  * formy nawiązania stosunku pracy
  * podmioty stosunku pracy
  * obowiązki pracodawcy w związku z nawiązaniem stosunku pracy

  - Nawiązywanie stosunku pracy,

  * rodzaje umów o pracę (wzory)
  * treść
  * powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę

  - Ustanie stosunku pracy

  - Zmiana warunków umowy o pracę,

  - Wielość umów z jednym pracownikiem – złożony stosunek pracy,

  - Obowiązki pracodawcy w związku z nawiązaniem stosunku pracy i jego przebiegiem,

  * ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub oSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieszczególnym charakterze – zmiana od 01.01.2010r.

  - Zakres obowiązków i czynności pracownika (forma).

  - Dokumentacja pracownicza (forma i sposób prowadzenia)

  * nowy wzór kwestionariusza osobowego – zmiana od 08.2009r.

  - Sposób dokumentowania przez pracownika okresów, od których uzależnione są uprawnienia pracownicze,

  - Wynagrodzenie za pracę,

  - Pracownik – aspekt podatkowy i składkowy

  * nowa składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – zmiana od 01.01.2010r.
  * składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby po 50 roku życia – zmiana od 01.07.2009r.

  II.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieUMOWA ZLECENIE


  - Różnice pomiędzy umową zlecenie, a umową o pracę, umowy zlecenie zawierane pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,

  - Treść umowy zlecenie,

  - Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i zaliczka na podatek przy umowie zlecenie,

  * składka na ubezpieczenie wypadkowe po zmianach od 01.01.20010r,
  * opodatkowanie umów zleceń i o dzieło, jeżeli ich wartość nie przekracza 200 zł –Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezmiana od 01.01.2009r.

  - Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie


  II dzień


  III.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieUMOWA O DZIEŁO

  - Różnice pomiędzy umową o dzieło, a umową zlecenie,

  - Treść umowy o dzieło,

  - Ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek przy umowie o dzieło,

  - Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło (ćwiczenia praktyczne – obliczanie wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy o dzieło, składek i zaliczek na podatki)


  IV.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieUMOWY CYWILNOPRAWNE, A DOMNIEMANIE STOSUNKU PRACY


  - Zasada domniemania stosunku pracy,

  - Okoliczności wyłączające domniemanie stosunku pracy, czyli jak się zabezpieczyć przed negatywnymi konsekwencjami,

  - Umowa pozorna, umowa zawarta w celu obejścia prawa, umowa naruszająca zasady współżycia społecznego,

  - Skutki zawarcia umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego,

  - Konsekwencje karne za zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę

  - Wybrane orzecznictwo sądowe


  V.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWSPÓŁPRACA I ZASTĘPSTWO PRZY WYKONYWANIU ZLECENIA


  - Kiedy można mówić o współpracy, a kiedy o zastępstwie,

  - Wynagrodzenie z tytułu współpracy lub zastępstwa

  - Ubezpieczenie społeczne przy współpracy i zastępstwie

 • Szkolenie

 • Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac (personalnych) przedsiębiorstw, zainteresowanych poszerzeniem i ugruntowaniem posiadanej wiedzy.

Piotr SobkowiakPiotr Sobkowiak – doświadczony konsultant w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników. Były Inspektor Kontroli ZUS. Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń oraz rozliczeń z ZUS i US. Jego doświadczenie zawodowe to również wieloletnia współpraca z firmami w obszarze prawa pracy, zarządzania kadrami, naliczania płac oraz rozliczeń i sprawozdawczości wobec ZUS, US, PFRON i GUS. Właściciel firmy świadczącej outsourcing kadrowo-płacowy.

Szkolenia o podobnej tematyce