20 Godzin, 3 Dni

UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEJ PREZENTACJI

4,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Każdy z uczestników szkolenia pozna techniki prowadzenia dobrej prezentacji, radzenia sobie ze stresem oraz nauczy się oddziaływać na audytorium. Pozna umiejętność planowania, organizowania efektywnych spotkań, udoskonali umiejętność pracy z zespołem, słuchaczami spotkania.

 • Grupa docelowa
  Szkolenie przeznaczone jest dla każdej osoby, która chciałaby poznać narzędzia profesjonalnego i ciekawego wystąpienia na forum publicznym.

  Program szkolenia

  1. Określenie celów i zakresu prezentacji z uwzględnieniem
  grupy odbiorców
  2. Czynniki zapewniające uwagę i zrozumienie
  3. Metody oddziaływania i wpływania na odbiorców
  4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  5. Sztuka prowadzenie dyskusji -zadawanie pytań
  podczas prezentacji
  6. Autoprezentacja
  7. Mowa ciała (komunikowanie werbalne, niewerbalne,
  parawerbalne, emocjonalne)
  8. Rozmowa (czas, atmosfera, cele jakie chcemy
  osiągnąć, umiejętna krytyka, asertywność,
  umiejętność wykorzystywania emocji)
  9. Proces przygotowania zebrania, warianty zebrań
  10.Kontakt z audytorium
  11.Proces prowadzenia zebrania, konstrukcja
  skutecznego przekazu

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności.

  Stosowane metody dydaktyczne to:

  analiza przypadku,

  grupowe i indywidualne rozwiązywanie ćwiczeń z problemem do rozwiązania, symulacje,

  gry menedżerskie,

  testy,

  praca z kamerą, omawianie

  dyskusja i prezentacja trenera.

  konsultacje

 • Szkolenie przeznaczone jest dla każdej osoby, która chce poznać techniki profesjonalnych postaw, zachowań, podczas profesjonalnych wystąpień, reprezentując firmę na zewnątrz. Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, negocjatorów, specjalistów ds. public relations, promocji i reklamy.

 • 4 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener - konsultant i trener kształtowania wizerunku. Trener od kilku lat prowadzi treningi interpersonalne, menedżerskie oraz szkolenia z negocjacji, komunikacji. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ludzi w kierunku osiągania sukcesów w swojej branży zawodowej.

Szkolenia o podobnej tematyce