1 Dni

[U-GOV-USL] Udostępnianie usług publicznych w środowisku elektronicznym (1 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów

 • Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom problematyki udostępniania oraz organizacji usług publicznych w środowisku elektronicznym, a w tym architektury wybranych serwisów.  Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik potrafi m.in.:  • Dokonać oceny użyteczności platformy udostępniającej e-usługi

  • Przygotować informację na stronę internetową nt. usługi w sposób przyjazny dla użytkowników

  • Wprowadzić porządek tematyczny w zakresie usług na stronie internetowej

  • Aktualizować swoją wiedzę w powyższych kwestiach poprzez sięganie do wzorców zachodnich

  • Wprowadzić rozwiązania usprawniające organizację usług

  • Wybrać właściwą platformę udostępniania usług (e-urząd, portal wojewódzki, e-PUAP).  Szkolenie nie obejmuje m.in. następujących tematów:  1. E-Urzędy:

   1. Stosowane rozwiązania

   2. Najczęściej popełniane błędy

   3. Portale wojewódzkie:

   4. Podstawy prawne

   5. Stosowane rozwiązania

   6. Najczęściej popełniane błędy  2. E-PUAP:

   1. Podstawy prawne

   2. Stosowane rozwiązania

   3. Najczęściej popełniane błędy  3. Porządkowanie usług:

   1. Według cech formalnych, w tym właściwości geograficznej

   2. Według grup docelowych

   3. Przy wykorzystaniu charakterystyk przedmiotowych

   4. Projektowanie sytuacyjne (wydarzenia życiowe)

   5. Przykłady rozwiązań stosowanych w innych krajach:


    1. Australia

    2. Irlandia

    3. Stany Zjednoczone

    4. Kanada

    5. Warsztaty – organizacja informacji na stronie internetowej wybranej instytucji

 • Imienny certyfikat uczestnictwa

 • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.
  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.


 • Adresatami szkolenia są pracownicy urzędów i innych instytucji publicznych odpowiedzialni za organizację dostępu do usług publicznych w środowisku elektronicznym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Nasi trenerzy to osoby, których wiedza poparta jest realnym doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych przez firmę Javatech. W związku z tym szkoleniowcy przekazują uczestnikom szkoleń nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i potrafią podpowiedzieć rozwiązania.

Nasi eksperci tworzą także centrum kompetencyjne, które gromadzi wiedzę zdobywaną przez konsultantów Javatech w poszczególnych wykonywanych projektach. Eksperci Javatech są również odpowiedzialni za opracowanie nowych programów szkoleniowych.

Szkolenia o podobnej tematyce