13 Godzin, 2 Dni

Tworzenie wysokoefektywnej funkcji HR

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • NASZE PODEJŚCIE:

  Funkcja zarządzania personelem (HR) w wielu organizacjach - w Polsce i na świecie - znajduje się obecnie w fazie przemiany - przestaje być ośrodkiem kosztu, przekształcając się w jednostkę znacznie mocniej zaangażowaną w podejmowanie strategicznych decyzji w macierzystej organizacji.  Program niniejszego szkolenia obejmuje omówienie nowych modeli działania funkcji i specjalistów HR, wywodząc je z praktyki najważniejszych firm i najlepszych ośrodków akademickich na świecie. Kluczowymi tematami warsztatu są: spójność planów HR z potrzebami biznesu; wyzwania płynące z rozmaitych teorii będących "hitem sezonu"; zakres terminu "wewnętrzny klient"; definicje "przełomowych celów"; i jasno zdefiniowany proces mierzenia realizacji i oceny wyników.  Naszym zamiarem jest dostarczenie Państwu wyczerpujących informacji jak wypracować, wdrożyć i zarządzać:  odpowiednimi narzędziami i procesami pomagającymi zademonstrować wartość, jaką funkcja HR wnosi w procesy podejmowania decyzji w Państwa organizacji

  sposobami lepszego wykorzystywania i maksymalizacji wartości najcenniejszego kapitału organizacji - zaangażowanych w działanie i rozwój organizacji ludzi  PODSTAWOWE KORZYŚCI/CELE PROGRAMU:

  W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę jak:  Zbudować czytelne i przemawiające deklaracje racji istnienia i zadań dla funkcji HR oparte o analizę potrzeb organizacji

  Odnieść wyniki badań naukowych nad strategią i modelami działania funkcji HR do macierzystej organizacji

  Ocenić gotowość organizacji do przyjęcia modelu współzarządzania

  Zbudować plan oddziaływania na kierownictwo liniowe, by zwiększyć szanse sukcesu funkcji HR

  Zbadać zastosowanie modelu współzarządzania organizacją - jego najważniejszych elementów i korzyści, jakie może dać organizacji

  Określić najważniejsze obszary do rozwoju i najwłaściwsze sposoby poprawy

  Rozpoznać i wdrażać wymagania co do postaw, umiejętności i wiedzy wymaganej w modelu współzarządzania

 • PROGRAM:

  1.Plany funkcji HR's w dzisiejszym środowisku biznesowym:
  Dyskusja o nowych modelach I pomysłach na organizację funkcji HR, zależnie od specyfiki I dążeń organizacji

  2.Na czym polega "współpraca HR w zarządzaniu organizacją"?
  Rys historyczny podejścia, ilustrowany opisami konkretnych przypadków
  Obietnica współpracy - jakie rodzi korzyści
  Problemy ze współpracą - kiedy szwankuje I rodzi problemy

  3.Wymagania jakim należy sprostać, by stać się jako funkcja HR świetnym i cenionym "wspólnikiem w zarządzaniu" dla kierownictwa?
  Wzorcowy "wspólnik" - kluczowe kompetencje, wartości, doświadczenie
  Konsekwencja dla dzisiejszych i przyszłych ekspertów HR

  4.Budowanie współpracy :
  Nadzieje i obawy wspólników w zarządzaniu organizacją
  Najlepsze sposoby by stać się "wspólnikiem"
  Różne opcje - ich zalety i wady oraz zastosowania
  Potrzeba wewnętrznego opiekuna / sponsora

  5.Działanie jako wspólnik w zarządzaniu organizacją
  Nowe wyzwania w zakresie usług i zarządzania personelem
  Wnioski z doświadczeń własnych i innych - jak przezwyciężać najbardziej powszechne trudności
  Zachęcanie kierownictwa liniowego do współpracy z HR
  Role w obrębie funkcji, współpraca i związki z innymi ekspertami HR
  Zapewnianie, że korzyści są realizowane

  6.Wypracowywanie właściwej strategii postępowania
  Obecne sposoby organizacji pracy funkcji HR w organizacjach Uczestników - dyskusja o wykorzystaniu internetu/ intranetu/ outsourcingu, itd.
  Sposoby poprawy wyników dzięki planowaniu i skutecznemu wdrażaniu działań
  Zbieranie i analizowanie najważniejszych danych - z organizacji, od pracowników, klientów i szerszego otoczenia
  Opracowywanie przemawiających do rozumu i emocji deklaracji racji istnienia funkcji, wizji i wartości, jakie przyświecają funkcji
  Definiowanie przełomowych celów i strategii ich realizacji

  7.Planowanie działań.

 • UCZESTNICY:

  Dyrektorzy, menedżerowie działów personalnych i wszystkie osoby odpowiedzialne za politykę personalną organizacji, szczególnie jeśli rozważają wdrożenie modelu "Funkcja HR jako partner w biznesie," bądź zamierzają usprawnić współpracę we współzarządzaniu organizacją.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Agnieszka Łakińska

Agnieszka Łakińska jest konsultantem specjalizującym się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (Human Resources - HR) i biznesowymi systemami zarządzania. Zajmuje się przede wszystkim wspieraniem organizacji w projektowaniu bądź przeprojektowywaniu środowiska pracy a ponadto opracowywaniem i rozwijaniem systemów i procesów HR, oraz projektowaniem i wprowadzaniem w życie inicjatyw zmian. Ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe. W 1990 roku zaangażowała się w stworzenie infrastruktury dla rozwoju i szkoleń kadry kierowniczej w Polsce. Następnie pracowała jako HR Manager w przedsiębiorstwie typu FMCG, później jako Wicedyrektor HR w Coopers & Lybrand (obecnie PricewaterhouseCoopers - PwC). Po odejściu z PwC w 1998 roku została niezależnym konsultantem ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Z Hay Group związana jest od 2003 roku. Prowadzi bądź uczestniczy w projektach obejmujących zmiany organizacyjne, poprawa efektywności funkcji HR i audyt kierowniczy, tworzenie systemów motywacyjnych. Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie otrzymała tytuł magistra filozofii ze specjalizacją - psychologia. Studiowała także i posiada tytuł Master of Business Administration z University of Illinois at Urbana Champagne i Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia o podobnej tematyce