0 Godzin, 0 Dni

Tworzenie strategii przedsiębiorstwa

1 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zaprezentowanie najważniejszych metod i narzędzi do analizy strategicznej otoczenia zewnętrznego firmy (makro-otoczenia i mikro-otoczenia) oraz otoczenia wewnętrznego, czyli badania potencjału przedsiębiorstwa oraz przedstawienie funkcjonujących na rynku strategii przedsiębiorstw, a także metod pozwalających na pracowanie skutecznej strategii firmy i jej wdrożenia.

 • 1.Istota zarządzania strategicznego:
  -kluczowe aspekty,
  -przykazania stratega,
  -mylenie strategiczne,
  -wyzwania współczesnego zarządzania,
  -etapy tworzenia strategii,
  -słownictwo i definicje w zarządzaniu strategicznym.
  2.Tworzenie strategii – Etap I Aspiracje:
  -wizja,
  -misja,
  -cele strategiczne.
  3.Tworzenie strategii – Etap II Analiza strategiczna:
  -znaczenie analizy dla rozwoju firmy,
  -etapy i obszary analizy strategicznej,
  -źródła informacji w analizie strategicznej,
  -analiza makrootoczenia,
  -analiza mikrootoczenia: sektor i konkurencja,
  -analiza sytuacji i potencjału strategicznego przedsiębiorstwa,
  -zintegrowane metody analizy strategicznej.
  4. Tworzenie strategii – Etap III Budowanie strategii:
  -rodzaje strategii: podstawowe strategie konkurencji wg Portera, strategie konkurencji, strategie rozwoju rynku, strategie rozwoju produktu, strategie rozwoju firmy, strategie globalne,
  -czym jest strategia,
  -wybór najlepszej strategii – kryteria wyboru,
  -tworzenie planu strategicznego,
  -bariery planowania strategicznego.
  4. Tworzenie strategii – Etap IV Wdrażanie strategii:
  -przyczyny niepowodzeń w realizacji strategii,
  -struktura i podstawowe funkcje firmy a strategia,
  -strategia jako codzienna sprawa każdego pracownika,
  -inicjatywy wspierające realizację strategii.
  5. Tworzenie strategii – Etap V Kontrola wdrażania strategii:
  -istota monitoringu, wdrażania i realizacji strategii,
  -kryteria monitoringu (zestaw wskaźników, częstotliwość pomiaru, źródła danych, przypisanie odpowiedzialności za wykonanie analiz),
  -efektywny system monitorowania, wdrażania i realizacji strategii,
  -zespół/osoba odpowiedzialna za monitoring,
  -analiza otoczenia – ciągły proces.

 • 1500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  zakwaterowanie

dr Beata Kozyra, z-za Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie, adiunkt, trener i konsultant w zakresie szeroko pojętego zarządzania strategicznego, wcześniej na stanowiskach dyrektora w renomowanych ogólnopolskich firmach, pro-rektor uczelni wyższej.

Szkolenia o podobnej tematyce