0 Godzin, 0 Dni

Tworzenie biznes planów/studium wykonywalności z uwzględnieniem specyfiki projektów unijnych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Kluczowym elementem zarówno wniosku dotacyjnego jak i wniosku kredytowego dotyczącego inwestycji infrastrukturalnych jest biznes plan, tudzież studium wykonywalności. Dokument ten stanowi podstawę oceny racjonalności planowanej inwestycji, pozwala na prognozowanie perspektyw finansowych związanych z jej wdrożeniem. W większości wypadków biznes plany/ studia wykonywalności związane z konkursami dotacyjnymi rządzą się swoimi konkretnymi regułami, ustalanymi przez instytucje odpowiedzialne za dystrybucję środków.  Celem niniejszego szkolenia jest wyjaśnienie różnic pomiędzy biznes planem a studium wykonywalności, przekazanie umiejętności konstruowania takiego dokumentu oraz przedstawienie źródeł wsparcia w przygotowaniu profesjonalnego biznes planu / studium wykonywalności.

 • Zakres tematyczny szkolenia:

  Zasady ogólne tworzenia biznes planu / studium wykonywalności
  Elementy składowe dobrego biznes planu / studium wykonywalności
  Specyfika biznes planu / studium wykonywalności stanowiącego załącznik do wniosku o dotację unijną, ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskich instytucji organizujących konkursy dotacyjne
  Analiza finansowa w biznes planie / studium wykonywalności

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce