16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 25

TWÓRCZE MYŚLENIE, DZIAŁANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • wiedza
  - metody i techniki (heurystyki) twórczego rozwiązywania problemów

  umiejętności
  - myślenie twórcze
  - rozwiązywanie problemów wybranymi metodami

  postawy
  - wychodzenie poza schemat, zmiana nawyków i szablonów myślowych
  - optymizm i energia do działania

 • 1. Otwarcie zajęć
  - odwołanie do celów, uruchomienie procesu dydaktycznego, ustalenie reguł i zasad pracy
  2. Rozgrzewka twórczego myślenia
  - identyfikacja i przekształcanie ograniczeń (schematów) osobistych i zespołowych w myśleniu i działaniu
  - praca nad przekształcaniem lęku powstrzymującego przed zmianą utartych schematów w twórczą ciekawość
  - przekonania na swój temat jako element powstrzymujący przed eksperymentowaniem i odkrywaniem nowych możliwości - przyjmowanie postawy otwartości i odwagi
  - wyzwalanie kreatywności i innowacyjności - zabawa szkoleniowa
  3. Twórcze myślenie - trening:
  - elementy wiedzy o uwarunkowaniach myślenia i działania twórczego
  - praktyczna nauka zasadniczych form i technik myślenia twórczego;
  - myślenie pytajne (formułowania celów, kwestionowanie schematów, spoglądanie z różnych perspektyw, odkrywanie kwestii kluczowych etc.)
  - kombinacyjne (zestawianie pojęć, łączenie źródeł etc.)
  - transformacyjne (przekształcanie, zmienianie, rozwijanie, udoskonalanie, etc.).
  4. Kreatywność zaawansowana, czyli praca nad twórczym rozwiązywaniem problemów
  - wybrane metody i techniki rozwiązywania problemów otwartych (dywergencyjnych)
  - kreowanie nowych, oryginalnych i użytecznych rozwiązań
  - analiza zadania wniesionego przez uczestników lub zadania przygotowane przez trenera
  - przegląd narzędzi twórczego myślenia stosowanych do różnych potrzeb i form pracy, np. do kreowania nowych pomysłów, doskonalenia produktów lub struktur etc.
  5. Analiza obszarów zastosowania nowej wiedzy i umiejętności w codziennej praktyce - zasady budowania twórczego środowiska. Wyzwalanie proaktywnego i twórczego podejścia u innych.
  6. Podsumowanie i zamknięcie zajęć
  - podsumowanie i uzupełnienie treści zajęć
  - planowanie zmiany i rozwoju w wymiarze indywidualnym
  - ewaluacja na poziomie reakcji
  - wręczenie certyfikatów

 • Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia zajęć

 • Warsztat oparty jest na maksymalnej aktywności uczestników i... dobrej zabawie. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny odciąć się od codziennych aktywności, przygotować wygodne stroje, dobrze się wyspać, zabrać ze sobą dobry humor.
  Zaplanowanie jego przebiegu w szczegółach jest niemożliwe - dynamika, z jaką uczestnicy zaangażują się w pracę będzie wyznacznikiem tempa i zakresu kolejnych ćwiczeń, zadań, nauki technik.
  Wstępem do kreatywnego myślenia i działania jest skonfrontowanie się z założeniami, „świętymi prawdami” i „chłopskim rozumem”. Uczestnicy przede wszystkim uczą się zrywać z rozleniwiającym samozadowoleniem i nawykami w myśleniu i działaniu, kwestionując pozorne oczywistości - zarówno te dotyczące otaczającego nas świata, jak i ich samych.
  Zasadniczą częścią szkolenia jest nauka metod i technik twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.
  W ostatniej części - zależnie od oczekiwań uczestników - grupa pracuje nad własnymi problemami i codziennymi wyzwaniami lub ćwiczy techniki na podstawie materiału przygotowanego przez trenera.

 • Specjaliści
  Zespoły projektowe
  Zespoły menadżerskie
  Menadżerowie zespołów
  Menadżerowie projektów

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ewaluacja, raport po szkoleniu
  elementy integracyjne

 • Liczba uczestników Czas trwania zajęć Termin

Krzysztof Manthey

Praktyk zarządzania i pracy z klientem. Trener, coach, konsultant i nauczyciel akademicki. Racjonalista, humanista i pragmatyk. Skoncentrowany na zrozumieniu i na rozwiązaniach. Prowadzi zajęcia w programie MBA Executive w INE PAN. Jest wykładowcą Family Business Academy przy Politechnice Warszawskiej - Szkole Biznesu. Pracuje ze studentami w Collegium Civitas. Realizuje zajęcia dla liderów samorządów lokalnych w ramach programu Council of Europe „Leadership Academy for Good Local Governance”. Edukacyjnie i doradczo wspiera biznes: od małych rodzinnych firm po międzynarodowe korporacje. Do grona jego klientów należą między innymi: AXA, Medicover, ING S.A., PKN ORLEN, PEKAES S.A., PPL, Pratt& Whitney. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kompetencjami menadżerskimi i przywódczymi: pracą w zmianie, pracą z konfliktem, negocjacjami, motywacją i motywowaniem; etyką w pracy menadżera; budowaniem i rozwojem zespołów; komunikacją, asertywnością; wystąpieniami publicznymi; twórczym myśleniem i działaniem.

Szkolenia o podobnej tematyce