24 Godzin, 3 Dni

TTTVR - TESTING TECHNIQUES FOR TRACING AND VALIDATING REQUIREMENTS (Techniki testowania w śledzeniu i walidacji wymagań)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas niniejszego kursu nabędziesz umiejętności niezbędne do konstruowania skutecznych strategii i planów testów pozwalających na weryfikację i walidację wymagań, co pozwoli osiągnąć oczekiwany poziom jakości oczekiwany. Będziesz także w stanie przekazać uzasadnienie dowodzące wartości planowania oraz przeprowadzić różne niezbędne przeglądy i inspekcje. Zyskasz zrozumienie testowania czarnej skrzynki i szklanej (białej) skrzynki z perspektywy analityka biznesowego, a także nauczysz się, jak komunikować się z osobami pełniącymi funkcję analityków systemowych.  Uwaga: Niniejszy kurs koncentruje się na podejściu stosowanym w branżach informatycznych, z punktu widzenia analityka biznesowego, tym niemniej podstawy tych technik można zastosować także w innych dyscyplinach.

  Pamiętaj: Przed przystąpieniem do tego kursu powinieneś przyswoić podstawy, których uczą szkolenia „Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika” oraz „Modelowanie procesów biznesowych”.

 • Tematyka kursu

  1. Osiąganie jakości
  Cztery podstawowe zasady
  Postrzegane ryzyko
  2. Rola analizy biznesowej w testowaniu
  Zastosowanie analizy biznesowej w testowaniu i sprawdzaniu
  Model V w zastosowaniu analizy biznesowej
  3. Sprawdzanie dokumentu wymagań biznesowych
  Cztery główne atrybuty jakościowe wymagań
  Techniki sprawdzania dokumentu wymagań biznesowych
  Technika oceny wzajemnej (recenzji środowiska)
  Eliminacja częstych przyczyn błędów
  4. Planowanie pod kątem oceny i testowania
  Składowe planu testów
  Trzy cele testowania
  Elementy strategii testowania
  Elementy przypadków i scenariuszy testowych
  5. Testy czarnej skrzynki
  Dzielenie na klasy równoważności
  Testowanie wartości brzegowych
  Pokrycie warunków
  Tabele decyzyjne
  Diagramy encji i związków
  Testowanie CRUD (Create, Read, Update, Delete)
  Zgadywanie błędów
  6. Testy szklanej skrzynki i testy zautomatyzowane
  Pokrycie działań
  Pokrycie decyzji
  Pokrycie warunków
  Testowanie zautomatyzowane
  7. Ocena i testowanie użyteczności
  Czynniki użyteczności
  Osiąganie użyteczności
  Listy kontrolne użyteczności
  8. Pisanie planu testów
  Planowanie zasobów
  Kwestie dotyczące czasu
  Kwestie dotyczące środowiska testowego
  Kwestie dotyczące zasobów ludzkich
  Dokumentacja planu testów
  9. Ocena zadowolenia klienta
  Walidacja potrzeb klienta
  Metody oceny
  Skale pomiaru
  Planowanie okresu powdrożeniowego
  10. Testowanie akceptacyjne
  Sposoby wychwytywania problemów formalnych i nieformalnych
  Formalna akceptacja a testy akceptacyjne użytkownika
  Przegląd testu gotowości

 • George Washington University (PDUs: 21)

 • Język wykładu: angielski, tłumaczenie konsekutywne na polski.

  Wykłady połączone z pracą w grupach (ćwiczenia i case study).

 • Analitycy biznesowi dążący do formalnego określenia swojej roli, zakresu odpowiedzialności i obowiązków.

  Kierownicy projektu zajmujący się analizą biznesową w ramach swoich obowiązków funkcyjnych.

  Kierownicy biznesowi funkcjonujący w środowisku projektowym i współpracujący z analitykami biznesowymi oraz kierownikami projektu.

  Analitycy biznesowi a także inni fachowcy specjalizujący się w dziedzinie technologii oraz systemów informatycznych, pragnący zrozumieć biznesowe aspekty przedsięwzięć informatycznych

 • 5850 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce