0 Godzin, 0 Dni

TRUDNE SYTUACJE w PR. Kryzys pod kontrolą - narzędzia i rozwiązania.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Aktualnie firmy działają w silnym otoczeniu kryzysowym, który dotknął już prawie cały świat. Implikacje kryzysowe są ogromne. Bez względu na to czy stabilność finansowa firmy została zachwiana czy nie, są one zmuszone do borykania się z wszechogarniającym lękiem i niepewnością przyszłości. Dotyczy to zarówno klientów, którzy przyjmują postawę asekurancką, jak również pracowników zdezorientowanych źle działającym PR wewnętrznym…  Cele szkolenia:

   rozwój umiejętności związanych z diagnozą sytuacji kryzysowej

   rozwój umiejętności związanych z opanowaniem sytuacji kryzysowej wewnątrz firmy i działaniami „po kryzysie”

   poznanie metod zarządzania informacją wewnątrz firmy

   doskonalenie technik współpracy z mediami

   przygotowanie działań związanych z reakcjami w stosunku do różnych grup otoczenia zewnętrznego, ze szczególnych naciskiem na media.  PATRONI MEDIALNI warsztatów: Newsline.pl i InternetPR.pl

 • Na podstawie czterech wybranych case studies uczestnicy przećwiczą działania związane
  z sytuacjami kryzysowymi, które mogą dotknąć każdą firmę. Dowiedzą się jak przeciwdziałać kryzysom, szybko je identyfikować i na nie reagować.

  Program szkolenia:

  Doświadczenie kryzysowe nr 1
  Wpływ otoczenia zewnętrznego na zmiany organizacyjne a PR wewnętrzny

   Zmiany organizacyjne a obecne wyzwania rynku
   Potencjalne sytuacje kryzysowe związane ze zmianami organizacyjnymi i ich skutki
   Działania antykryzysowe w firmie
   Plan działania antykryzysowego – przygotowanie organizacji do zamian organizacyjnych
  i zwolnień
  Case study dotyczyć będzie zmian dostosowawczych do otoczenia zewnętrznego i wynikających
  z tego konsekwencji dla firmy, zarówno tych łatwych do przewidzenia, jak i tych, które mogą zaskoczyć menedżerów organizacji.

  Doświadczenie kryzysowe nr 2
  Redukcja personelu a wizerunek firmy jako pracodawcy

   Wizerunek firmy a działania „na zewnątrz”
   Przygotowanie działań PR w kierunku różnych grup otoczenia
   Długookresowe działania wspierające wizerunek firmy w kryzysie
   Kreowanie wizerunku pracodawcy w sytuacji redukcji personelu - perspektywa krótko-
  i długo-okresowa
  Case study dotyczyć będzie sytuacji zwolnień i związanych z tym działań długo- i krótkookresowych, tak do wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

  Doświadczenie kryzysowe nr 3
  Złe zarządzanie informacją wewnątrz firmy

   Rodzaj sytuacji kryzysowej a zarządzanie informacją
   Funkcje pracowników a dostęp do informacji w sytuacjach trudnych
   Kultura organizacyjna w służbie działań PR
  Case study dotyczyć będzie sytuacji, w której zwiększa się dynamika potencjalnego kryzysu ze względu na zaniedbanie komunikacji wewnętrznej, brak usuwania barier komunikacyjnych, brak wiedzy lub umiejętności, jak radzić sobie z komunikacją wewnętrzną w kryzysie.

  Doświadczenie kryzysowe nr 4
  Negatywny wizerunek firmy w mediach

   Zasady współpracy z prasą, radiem i telewizją oraz działania w internecie – przegląd technik
   Korzyści ze stosowania systemu informacji bieżącej dla prasy
   Dobre i złe praktyki w relacjach z mediami w sytuacjach kryzysowych
  Case study dotyczyć będzie sytuacji kryzysowej wywołanej lub nagłośnionej przez media.

  Wnioski z doświadczeń kryzysowych
   Efektywność działań antykryzysowych
   Ocena ilościowa
   Ocena jakościowa

 • case studies

   praca grupowa i indywidualna

   wykład interaktywny z prezentacją multimedialną

 • managerowie, specjaliści działu PR i komunikacji

   managerowie wyższego i średniego szczebla odpowiedzialni za kreowanie wizerunku firmy

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Izabella Gielnicka

Szkolenia o podobnej tematyce