8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 20

Trudne rozmowy z partnerem biznesowym

Trwa nabór 249,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • CEL SZKOLENIA: Przetrenowanie skutecznych sposobów przeprowadzania trudnych rozmów, aby zachować dobre relacje i osiągać zamierzone efekty spotkania
  KORZYŚCI: Uczestnicy będą mogli nauczyć się i przetrenować skuteczne sposoby reagowania w trudnych sytuacjach, przećwiczyć różne metody nawiązania dobrego kontaktu, prowadzenia rozmowy oraz dowiedzą się w jaki sposób dopasować się do różnych typów rozmówcy. Ponadto nauczą się sprawdzonych reakcji na „trudnego klienta”.

 • Metody rozpoznawania typów rozmówcy.
  - Typy psychologiczne rozmówcy
  - Sposoby rozmawiania z poszczególnymi typami osobowości
  - Dostosowanie stylu rozmowy do typu osobowości
  - Indywidualne podejście do klienta
  Techniki radzenia sobie z „trudnym rozmówcą” : łagodzenie konfliktów, uspokajanie "nerwowego klienta”, perswazja itp.
  - Techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - jak sobie (nie) zyskać „trudnego klienta”?
  - łagodzenie konfliktów i uspokajanie nerwowego klienta
  - opanowanie własnych emocji i emocji klienta
  Komunikacja podczas obsługi klienta
  - Jakich sformułowań używać, jakich unikać w kontakcie z „trudnym rozmówcą”
  - Perswazja i radzenie sobie z manipulacjami
  - Reagowanie na zarzuty klienta – jak argumentować broniąc swojej firmy
  Asertywność w kontakcie z klientem
  - Sposoby asertywnych odpowiedzi
  - Asertywne działania wobec klientów
  - Asertywne wywieranie wpływu na klienta
  Konflikt na linii klient – przedstawiciel
  - Postrzeganie konfliktu przez obie strony
  - Metody rozwiązywania konfliktów
  - Sposoby reakcji na konflikt
  - Wybór własnej metody rozwiązania konfliktu

 • warsztaty, wykłady interaktywne, studia przypadków, praca grupowa, zadania indywidualne, dyskusje z analizą, symulacje rozmów, opcjonalnie nagrywanie na kamerze i odtwarzanie w celu analizy z feedbackiem

 • 249,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe

Wojciech Masłowski

Szkolenia o podobnej tematyce