14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Trudne rozmowy - sztuka porozumiewania się

Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Rzeszów Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podstawowym celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz współpracy między ludźmi. Cele szczegółowe szkolenia:

  Nabycie umiejętności budowania jasnych, czytelnych komunikatów.

  Nabycie umiejętności wykorzystania komunikacji w sytuacjach trudnych.

  Dostosowanie sposobów komunikacji (mailing, kontakt telefoniczny, spotkania zespołów) do danej sytuacji.

  Kształtowanie atmosfery sprzyjającej skutecznej komunikacji.

  Umiejętne zarządzania komunikacją i informacją.

 • CO SPRAWIA, ŻE CZUJEMY SIĘ RAZEM DOBRZE?
  Cechy osobowości i zachowania wpływające na pojawianie się sympatii między ludźmi
  W jaki sposób łamać stereotypy – pozytywne nastawienie
  Sposoby budowania i podtrzymywania sympatii między ludźmi

  W JAKI SPOSÓB SIĘ KOMUNIKUJEMY?
  Umiejętności komunikacyjne uczestników – co należy wzmacniać a co warto poprawić?
  Bariery komunikacyjne – dlaczego nie warto decydować za innych?
  Opór komunikacyjny – w jaki sposób zachęcić innych by mówili

  CZEGO POTRZEBUJEMY BY SIĘ AKTYWNIE KOMUNIKOWAĆ?
  „Język”, którym mówimy – jak rozpoznać płaszczyznę komunikacyjną drugiej strony?
  „Ucho”, którym słuchamy – co decyduje o dopasowaniu komunikacyjnym?

  INFORMACJA ZWROTNA – JAK TO ROBIĆ KONSTRUKTYWNIE?
  Kiedy i jak przekazywać informację zwrotną?
  Jak sobie radzić z negatywną informacją zwrotną, żeby przyniosła pożądany skutek?
  Jak rozmawiać z bardzo wrażliwym podwładnym?
  Model Zet i model kanapki, – co naprawdę powinno się znaleźć podczas przekazywania informacji zwrotnej?

  TRUDNE SYTUACJE W KOMUNIKACJI – JAK JE ROZPOZNAC I ROZWIĄZAĆ
  Różnice wynikające z nie uzgodnienia danych
  Różnice wynikające z negatywnych nastawień
  Różnice wynikające z różnych wartości
  Różnice tkwiące w strukturze sytuacji
  Różnice wynikające z różnych interesów
  Jak zadbać o satysfakcję swoją i swojego rozmówcy w procesie komunikacji?
  TYPY ROZMÓWCÓW
  W jaki sposób rozpoznać styl społeczny naszego rozmówcy i dopasować się do niego?

  JAK KOMUNIKACJA BUDUJE WSPÓŁPRACĘ?
  Efekt komunikacji – jak rozpoznać wspólne cele?
  Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych by skutecznie się z nimi komunikować?
  Zasady komunikacji nastawionej na budowanie współpracy – „ZBIÓR REGUŁ”

  Integracja wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia

 • dyplom Effect Group

 • Metody szkoleniowe  zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi uczestników szkolenia; w trakcie zajęć wykorzystywane będą takie metody, jak analizy przypadków, praca na własnym doświadczeniu, dyskusje w małych grupach, odgrywanie ról. W szczególności:  Ø Dyskusje.  Ø Praca w grupach.  Ø Testy autodiagnostyczne  Ø Scenki z wykorzystaniem kamery  Ø Case studies • Warsztat skierowany jest do:  · Wszystkich zainteresowanych rozwojem siebie i zwiększaniem swojej efektywności osobistej i zawodowej • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Joanna Telus

WYKSZTAŁCENIE - Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I SZKOLENIOWE Specjalizacja: Negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów (Certyfikat specjalizacyjny Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW). Od 1996 roku trener rozwoju umiejętności. Mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i organizacyjnych. Doświadczenie zawodowe obejmuje szkolenia dla biznesu oraz instytucji państwowych i pozarządowych, consulting, badania społeczne, mediacje.Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: negocjacji, mediacji i rozwiązywani konfliktów, przywództwa, inteligencji emocjonalnej i społecznej, budowania współpracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Szkolenia realizowała zarówno dla menadżerów, lekarzy, pracowników front Office wielu branż a także dla nauczycieli. Współpracuje ze Stowarzyszeniami i Fundacjami działającymi na rzecz dzieci i osób upośledzonych umysłowo. Od 2010 roku stała współpraca z firmą szkoleniową Effect Group.

Szkolenia o podobnej tematyce