3 Godzin, 0 Dni

Trening wystąpień mediowych i publicznych

363,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętnoœci w zakresie inicjowania i utrzymywania kontaktów z mediami oraz wystąpień publicznych.  Po szkoleniu uczestnicy będą:  Profesjonalnie inicjować i utrzymywać kontakty z mediami

  Posługiwać się językiem mediów

  Właœciwie rozmawiać z dziennikarzami

  Panować nad emocjami

  Posługiwać się prawem prasowym

  Stosować podstawy warsztatu aktorskiego

  Wykorzystywać formy przekazu medialnego

 • Program:

  Mass media - możliwoœci i ograniczenia
  Prawo prasowe
  Uprawnienia mediów: prawo do cytatu, rozpowszechnianie, użytek prywatny
  Manipulacje medialne (konteksty), fakty medialne, poprawnoœć polityczna
  Retoryka i dykcja
  Głos (natężenie, intonacja)
  Oddech a emisja głosu
  Dykcja
  Figury retoryczne
  Prawidłowe odczytywanie sygnałów niewerbalnych
  Komunikacja niewerbalna - mowa ciała - postawa, parajęzyk, mimika
  Dekodowanie komunikatów niewerbalnych
  Skuteczna komunikacja werbalna
  Model procesu komunikacji
  Bariery komunikacyjne
  Dostosowanie przekazu komunikacyjnego do rozmówcy
  Komunikatywnoœć i precyzja wypowiedzi
  Inteligencja emocjonalna - EQ
  Czym jest inteligencja emocjonalna?
  Sfery kompetencji
  EQ w praktyce
  Przestrzeń osobista - antropologia przestrzeni
  Proksemika wg E.T. Halla
  Miejskie i wiejskie strefy przestrzenne
  Strefy dystansu, stosowanie
  Rytuały przestrzenne, różnice kulturowe
  Techniki relaksacji
  Kontrola oddychania
  Wizualizacja
  Jak dobrze wypaœć w mediach (medium is a message)
  Istota formy przekazu medialnego
  Zasady tworzenia, możliwoœć manipulacji przekazem
  Czym są informacja i komentarz
  Formy przekazu prasowego
  Formy przekazu telewizyjnego i radiowego
  Problematyka wypowiedzi w studio telewizyjnym

 • certyfikat ukończenia szkolenia e-learningowego Midwest ITSE

 • Kurs jest przeznaczony dla kadry zarządzającej, dla kadry PR, dla rzeczników prasowych dla wszystkich mających bezpoœrednie kontakty z mediami elektronicznymi oraz prasą.

 • 363 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce