0 Godzin, 0 Dni

TRENING TRENERÓW

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Przedstawienie sposobów właściwego przygotowania i przeprowadzenia prezentacji.

  • Udoskonalenie umiejętności komunikowania się oraz wzmacniania kontaktu ze słuchaczami.

  • Analiza i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia szkoleń.

 • "Żaden talent nie jest wystarczająco wielki,
  żeby bez ćwiczeń pozwolił wspiąć się na szczyty!"
  Erich J. Lejeune


  PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ - PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ
  - Opracowywanie i wykorzystywanie celów poprawy efektywności.
  - Przygotowywanie programów szkoleń, projektowanie sesji szkoleniowej zawierającej wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
  - Wybór odpowiednich metod szkoleniowych, dostosowanych do programu szkolenia.
  - Przygotowanie pomocy i sali szkoleniowej.
  - Opracowanie przykładowych ćwiczeń do wykorzystania na szkoleniu.
  - Techniki twórczego myślenia w prowadzeniu szkoleń.

  UMIEJĘTNOŚCI AUTOPREZENTACJI I PREZENTACJI NA SZKOLENIU
  - Budowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu wewnętrznego trenera, grupy i poszczególnych uczestników.
  - Różne kanały komunikacji (mowa ciała , postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, wykorzystanie przestrzeni, kanał wizualny, audytywny).
  - Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne.
  - Likwidowanie złych nawyków zarówno werbalnych jak i niewerbalnych.
  - Sposoby radzenia sobie z tremą i lękiem przed występami publicznymi.
  - Strategie budowania pozytywnego nastawienia u słuchaczy.
  - Budowanie zaufania i sympatii u odbiorców.
  - Jak osiągnąć oczekiwane rezultaty (co będzie prezentowane, kto będzie odbiorcą, czas, miejsce i sposób prezentacji).
  - Rozpoczęcie szkolenia - techniki otwarcia szkolenia.
  - Praca ze środkami wizualizacji.
  - Metody i środki przekazywania wiedzy (odgrywanie scenek - wykorzystanie kamery, analiza przypadków, gry, symulacje.

  DYNAMIKA GRUPY
  - Psychologiczne aspekty uczenia się dorosłych.
  - Rozpoznanie i utrzymywanie poziomu motywacji w grupie.
  - Ocena umiejętności uczestników i dostosowanie tempa prowadzenia zajęć do ich możliwości.
  - Indywidualne podejście do różnych typów osobowości odbiorców, umiejętność prowadzenia szkolenia z uwzględnieniem różnych systemów reprezentacji.
  - Trudne sytuacje w pracy z grupą - praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi.
  - Sposoby radzenia sobie z obiekcjami słuchaczy.
  - Metody obrony przed manipulacją ze strony uczestników.

  OSOBISTE PLANY ROZWOJU ZAWODOWEGO - nagranie video przygotowanych sesji szkoleniowych i ich analiza
  - Praca z kamerą doskonaląca umiejętności zachowania się podczas prowadzenia szkolenia.
  - Wykreowanie i rozwijanie własnego stylu prowadzenia zajęć.
  (W trakcie tej sesji uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć umiejętności prezentowania, prowadząc przygotowane wcześniej sesje szkoleniowe. Przygotowane mini-szkolenia będą nagrywane i analizowane. Uczestnicy otrzymają konstruktywne informacje zwrotne na załączonych formularzach oceny szkoleń od trenera prowadzącego i od pozostałych uczestników). Szkolenie kończy się certyfikatem Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

 • Certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu

 • Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą na bieżąco wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę.

  Metody szkoleniowe:

  - ćwiczenia indywidualne i grupowe,

  - odgrywanie ról,

  - mini-wykład,

  - autotesty,

  - prezentacje,

  - dyskusja - wymiana doświadczeń,

  - symulacje,

  - własne metody treningowe,

  - analiza przypadków,

  - nagranie i analiza video.

 • Szkolenie skierowane jest do trenerów wewnętrznych, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem szkoleń, prezentacji, treningów, a także tych, którzy chcieliby nauczyć się skutecznych form prezentacji i efektywnych relacji z grupą.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Małgorzata Fryszkiewicz

Szkolenia o podobnej tematyce