8 Godzin, 1 Dni

TRENING TRENERÓW

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W czasie szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą narzędzia wspomagające proces szkoleniowy: od zaplanowania szkolenia poprzez jego realizację do zakończenia.

  Będą mieli okazję sprawdzić się w treningu autoprezentacji, który umożliwi wgląd w osobiste kompetencje trenerskie, „podgląd” innych trenerów - czerpanie dobrych wzorców a unikanie błędów, zmotywuje do rozwoju w roli trenera.

  Rezultatem szkolenia będzie uzyskanie pewności siebie w pełnionej roli oraz zwiększenie efektywności prowadzonych szkoleń.

 • 1. Podstawowe kompetencje osobiste i zawodowe trenera/instruktora - trening konstruktywnej autoprezentacji i komunikacji
  • efekt pierwszego wrażenia - pozytywna prezentacja w roli trenera
  • jak zjednać słuchaczy i przekonać ich do tematu? - postawa eksperta merytorycznego
  • pozytywna autoprezentacja (wizerunek statyczny i dynamiczny)
  • komunikacja niewerbalna - dostosowanie gestów, postawy i sposobu poruszania się w grupie słuchaczy
  • techniki efektywnej pracy głosem - głośność, tempo wypowiedzi, operowanie ciszą
  • radzenie sobie z tremą - szybkie techniki relaksacyjne
  • jaki typ trenera? (test temperamentu)
  • na co mam postawić w moim trenerstwie, a czego unikać?
  • komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa
  • aktywne słuchanie (parafraza i klaryfikacja)
  2. Proces uczenia dorosłych - andragogika
  • wpływ doświadczenia, stereotypów, pragmatyzmu i oporu przed zmianą na postawę wobec uczenia się - jak sobie z tym poradzić i zmienić na pozytywnie nastawienie opornych słuchaczy
  • uwzględnianie właściwości krzywej zapamiętywania Ebbinghausa, krzywej uczenia się i motywacji Yerkesa oraz krzywej wydajności pracy umysłowej w procesie przekazywania informacji i wiedzy
  • style uczenia się wg Kolba (aktywator, teoretyk, pragmatyk, kontemplator)
  • stożek doświadczenia Deale’aSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  3. Efektywne szkolenie
  • definicja efektywnego szkolenia - cechy dobrych i złych szkoleń
  • ustalanie norm i zasad szkoleniowych - kontrakt szkoleniowy trenera z grupą
  • powiedziane, ale nieusłyszane - jakimi środkami możemy wpłynąć na zainteresowanie słuchaczy?
  • usłyszane, ale niezrozumiane - dostosowania formy prezentacji do treści szkolenia i możliwości słuchaczy
  • zrozumiane, ale nie zaakceptowane - przekonanie słuchaczy do korzyści osobistych i zawodowych z zaangażowania się w szkolenie
  • struktura diamentu podstawą dobrej prezentacji
  • profesjonalne posługiwania się sprzętem dydaktycznym: rzutnik z laptopem, flipchart; kiedy mówić, kiedy pokazywać, kiedy wręczać materiały
  • monitorowanie odbioru wiedzy przez uczestników (pytania, powtórzenie)
  • podsumowanie - powtórzenie najważniejszych informacji przez trenera lub/ i sesja pytań i odpowiedzi
  • sztuka prowadzenia dyskusji
  4. Dynamika grupy szkoleniowej
  • pobudzanie dynamiki grupy: atmosfera zajęć, akceptowane cele, motywacja trenera i uczestników, interaktywność
  • pokonywanie oporu grupy i pojedynczych osób poprzez analizę sytuacji szkoleniowych i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań
  • wykorzystanie efektu synergii grupowej
  5. Sytuacje kryzysowe w trakcie szkolenia - warsztat
  • czy istnieją „trudni” słuchacze? - jak ich zrozumieć i zaangażować?
  • opór, brak dyscypliny, nietypowe zachowania słuchaczy, nieprzewidziane sytuacje - jak sobie z nimi radzić
  • trening asertywnych zachowań trenerskich w kontakcie ze słuchaczami - wyrażanie i przyjmowanie krytyki, chwalenie, radzenie sobie z niewygodnymi pytaniami, zastosowanie asertywnych komunikatów „wytrychów”
  • jak się nie dać wyprowadzić z równowagi - techniki panowania nad emocjami
  6. Uzupełnienia programowe - tematy i problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia • Tak

 • Szkoląc dorosłych, wiemy, że najlepiej sprawdzają się metody uczenia przez doświadczenie. Tym samym podczas naszego szkolenia uczestnicy mogą w praktyce weryfikować na bieżąco nabywane umiejętności, aby po zakończeniu szkolenia móc je od razu stosować w praktyce trenerskiej.

  Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem technik aktywizujących uczestników

  • krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazujące wiedzę teoretyczną wspierającą trenowane umiejętności

  • dyskusja moderowana

  • ćwiczenia

  • kwestionariusze kompetencyjne

  • analiza realnych sytuacji szkoleniowych - case study

  • budowanie standardów i algorytmów do bezpośredniego przeniesienia do praktyki trenerskiej

 • Trenerzy, instruktorzy, wykładowcy, szkoleniowcy

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Teresa Sasak

Wieloletnia właścicielka i dyrektor firmy ASYLON OP. Doświadczony trener zarządzania i biznesu, coach i konsultant, superwizor, mediator. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla menedżerów oraz w coachingu indywidualnym i zespołowym, a także w Assessmente/Development Centre. Prowadzi także szkolenia trenerskie, negocjacyjne, związane z obsługą klienta i rozwojowe. Pracuje metodami autorskimi, warsztatowymi, w atmosferze partnerstwa. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studium PAN „Nowoczesne strategie i techniki psychologiczne w zarządzaniu i biznesie”, szkołę Gestalt, wiele kursów i staży w zakresie psychologii stosowanej. Założycielka i wieloletni terapeuta Młodzieżowego Ośrodka Pomocy Psychologicznej MOPS. Kierowała także ogólnopolską placówką doskonalenia nauczycieli. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za nowatorstwo edukacyjne. Jest mediatorem sądowym z listy Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wykładowca w Podyplomowym Studium Zarządzania Kadrami PFPK, Business Centre Club, Szkole Głównej Handlowej, Akademii Sztuk Pięknych oraz w Centrum Metodycznym Psychologii i Pedagogiki MEN. Autorka publikacji, artykułów i wywiadów z zakresu psychoedukacji, zarządzania, negocjacji. Brała udział jako moderator w wielu konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania i psychologii stosowanej w biznesie. Członek kilku profesjonalnych organizacji (m.in. Fundacja Levi Strauss, Bussines Centre Club, Harvard Club Polska, Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Polskie i międzynarodowe Menedżerski,personalny negocjacyjny Podróże, muzyka

Szkolenia o podobnej tematyce