16 Godzin, 2 Dni

TRENING PROFESJONALNEJ REKRUTACJI

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • * Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

  * Przygotowanie narzędzi służących do rekrutacji kandydatów.

 • REKRUTACJA I WSTĘPNA FAZA SELEKCJI
  Szczegółowa analiza stanowiska pracy.
  Specyfikacja wymagań.
  Określenie profilu osobowości poszukiwanego kandydata.

  SELEKCJA.
  Metody selekcji i ich trafność.
  Przegląd najważniejszych metod selekcji.

  PRAKTYCZNE ZAPLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.
  Zaplanowanie rozmowy rekrutacyjnej (ustalenie celu, kierunku oraz użytecznych ram rozmowy).
  Zaplanowanie stosowanych metod.
  Techniki badania predyspozycji zawodowych kandydatów.
  Schemat przebiegu rozmowy rekrutacyjnej.

  PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI SŁUŻĄCYCH DO SELEKCJI KANDYDATÓW.
  Wywiad oparty na kryteriach.
  Karta wymaganych zachowań.
  Karta obserwacji kandydata.
  Interpretacja wyników testów i obserwacji.
  Opracowanie zadań symulacyjnych z serii Assesment Centre badających oczekiwane przez firmę zachowania
  i umiejętności kandydatów m.in.:
  * Zarządzanie ludźmi (np. umiejętność motywacji, negocjacji, komunikacji, asertywność, delegowanie, rozwiązywanie konfliktów w zespole, umiejętność budowania autorytetu i obejmowania funkcji lidera, orientację na wyniki, umiejętność organizacji i planowania, odporność na stres).
  * Predyspozycje i umiejętności handlowe (np. umiejętność przekonywania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, odporność na stres, kreatywność, umiejętność radzenia sobie z obiekcjami).

  POGŁĘBIONY WYWIAD.
  Przygotowanie skutecznych pytań, dających prawdziwy (a nie deklarowany) obraz kandydata.
  Techniki kontroli rozmowy, pytania sprawdzające - w jaki sposób dowiedzieć się tego, co chcemy usłyszeć a nie tego co kandydat chce nam powiedzieć.

  TRUDNE SYTUACJE PODCZAS ROZMOWY INDYWIDUALNEJ - Jak sobie z nimi radzić?
  Kiedy kandydat kłamie? – rozpoznawanie rozbieżności na poziomie mowy ciała i deklarowanymi przez kandydata treściami.
  Typowe błędy popełniane w tracie rozmowy kwalifikacyjnej i sposoby ich eliminacji.

  JAK DOKONAĆ TRAFNEGO WYBORU KANDYDATA?
  Ocena potencjału i przydatności dla określonych zadań na podstawie zebranych informacji.
  Sprawdzenie na ile konkretny kandydat spełnia warunki idealnego kandydata.

 • tak

 • Szkolenie o charakterze typowo warsztatowym, dzięki czemu uczestnicy mogą na bieżąco wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę.  Metody szkoleniowe: ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, mini-wykład, autotesty, dyskusja - wymiana doświadczeń, symulacje, analiza przypadków, opracowywanie indywidualnych metod pozyskiwania kandydatów do pracy.

 • Szkolenie skierowane jest do kierowników, pracowników działów personalnych, właścicieli firm, kadry kierowniczej oraz wszystkich osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce