16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków

więcej terminów () mniej terminów
 • Czego się nauczysz?
  - rozpoznasz ograniczające Cię nawyki działania,
  - poznasz i przetrenujesz metodę zmiany nawyku,
  - poznasz wzorce sukcesu i wzorce porażki,
  - zdiagnozujesz przeszkody w realizacji założonych celów,
  - zwiększysz efektywność własnego działania.

 • 1. Wprowadzenie do tematu skuteczności osobistej:
  o czym jest skuteczność, jaki ma związek z sukcesami i satysfakcją?
  o dlaczego niektórzy ludzie są skuteczni niemal we wszystkich dziedzinach życia a inni nie?
  o cechy charakterystyczne ludzi uważanych za najbardziej skutecznych w swoim działaniu?
  2. Wzorce komunikacji z innymi poprawiające skuteczność działania:
  o identyfikacja niewłaściwych nawyków komunikacyjnych
  o wykorzystanie metod zwiększających skuteczność komunikacji
  o przejmowanie kontroli nad rozmową
  o angażowanie innych w wykonywanie naszych zadań
  o trening technik wywierania wpływu na inne osoby
  3. Odkrywanie niewykorzystanych możliwości czyli od marzeń i wartości ku celom zawodowym:
  o weryfikacja sposobu w jaki zarządzam swoim czasem czyli czym się kieruję gospodarując zasobami swojej energii
  o w jaki sposób przełożyć swoje marzenia na konkretne cele a cele na działania?
  o techniki efektywnego organizowania czasu pracy
  o diagnoza i neutralizowanie przeszkód w realizacji założonych wcześniej celów
  o wykorzystanie narzędzi poprawiających efektywność gospodarowania czasem
  4. Sposoby wzmacniania swojej motywacji do działania:
  o Analiza sytuacji wpływających na nas motywująco i demotywująco
  o Ćwiczenie zmiany podejścia do sytuacji demotywujących na sprzyjające odzyskaniu psychologicznej kontroli
  o Ćwiczenie motywującego stawiania celów
  o Uzgadnianie priorytetów zawodowych i osobistych
  5. Zasady podnoszenia efektywności poprzez zmianę własnych nawyków:
  o czym jest nawyk i jak działa? „pętla nawyku"
  o skąd się bierze przymus działania w oparciu o nawyki?
  o SWOT własnych nawyków
  o kształtowanie efektywnego nawyku - indywidualne - „case study"
  o tworzenie „Action Planu" w oparciu o własne obszary rozwojowe - indywidualne określenie sposobów dokonania zmiany
  6. Trening modyfikacji wybranych nieefektywnych nawyków:
  o wykorzystywanie nawyków do zmiany sposobu reagowania na przykładzie wybranych sytuacji (np. prokrastynacja, wyjaśnianie porażek i sukcesów, styl reagowania w sytuacjach konfliktowych)
  o identyfikacja nawyków regulujących nasze zachowania w danej sferze
  o poznanie mechanizmów psychologicznych leżących u ich podłoża
  o ćwiczenie zmiany nawyków poprzez umiejętności rozpoznawania markerów wyzwalających automatyczne, lecz mało efektywne zachowani
  o trening zachowania w sytuacjach trudnych z wykorzystaniem zmodyfikowanych nawyków
  7. Mechanizmy gier w procesie zmian. Jak grać ze sobą?
  o siła woli
  o wyzwanie a gra
  o przykłady gier
  o projektujemy własną grę
  8. Hell week-unikalny program zmiany nawyków.
  9. Podsumowanie szkolenia:
  o technika „drzewo zmiany" pomagająca wykorzystać umiejętności poznane na szkoleniu w codziennej pracy
  o spojrzenie na zmianę nawyków jako szansę na odświeżenie doświadczenia związanego z wykonywaniem danego zadania, poprawienia efektywności i znalezienia równowagi między pracą a życiem prywatnym na głębszym poziomie.

 • TAK

Szkolenia o podobnej tematyce