8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami

więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy szkolenia:
  • poznają zasady wystąpień medialnych ,
  • zdiagnozują i wzmocnią swój potencjał medialny,
  • poznają reguły budowania i utrzymywania relacji z mediami,
  • zbudują spójny komunikat dla mediów,
  • wezmą udział w symulacjach wystąpień medialnych.

 • Praktyczny TRENING MEDIALNY prowadzony przez DZIENNIKARZA telewizyjnego, który relacjonuje najważniejsze imprezy sportowe na świecie. Obsługiwał igrzyska olimpijskie Pekin 2008, Londyn 2012, Soczi 2014, Rio de Janeiro 2016. Pracował w telewizji Eurosport w Paryżu i Polskim Radiu.

  PRACA z KAMERĄ (operator kamery, nagrania, wywiady, analiza)

  1. Jak efektywnie kształtować relacje z mediami:
  • tajniki współpracy z przedstawicielami i środkami masowego przekazu,
  • jak wzbudzić zainteresowanie dziennikarzy?
  • jak kształtować potrzeby mass mediów, czyli co może zainteresować widzów?
  • gdzie zdobywać wiedzę o dziennikarzach i jak się przygotować na spotkanie z nimi?
  • jak „zbudować", „odbudować" czy „rozwijać" relacje z dziennikarzami?
  2. Komunikaty dla przedstawicieli mediów:
  • jak zbudować przekaz dla telewizji, radia czy prasy?
  • wywiady medialne (w tym wywiad „na żywo", wywiad, setka, panel, wywiad z zaskoczenia),
  • „Setka" - indywidualne nagrania dla telewizji.
  • wypowiedź a wywiad telewizyjny.
  • przeprowadzanie wywiadu - jak przygotowuje się dziennikarz, czyli czego się spodziewać?
  • czego nie wolno dziennikarzom?
  • jak rozmawiać o trudnych sprawach i udzielać odpowiedzi na trudne pytania?
  • czy istnieje idealna taktyka prowadzenia rozmowy z dziennikarzem?
  • jak Twoja wypowiedź może zostać „zmontowana" - techniki obrony przed manipulacją w montażu.
  3. Jak wystąpić przekonywująco w telewizji i radiu
  • o co trzeba zapytać przed nagraniem redaktora, operatora lub osobę towarzyszącą
  • jak się pokazać, czyli jaki kadr jest najlepszy do osiągania wyznaczonych celów
  • zasady komunikacji przed kamerą: podstawy prawidłowej sylwetki, gest i mimika
  • jak się ubrać do studia telewizyjnego
  • potęga słowa w radiu i telewizji- wywieranie wpływu głosem (ćwiczenia z mikrofonem)
  • pewność siebie w głosie, ćwiczenia
  4. Wystąpienia w mediach - trening medialny (uczestnicy biorą udział w symulacji wystąpień medialnych m.in.: wywiadu na żywo [TV i/lub radio], konferencji prasowej etc.)
  • próba wystąpienia - rejestracja wideo i indywidualna analiza:
  • jak być przekonującym i autentycznym w kontakcie z mediami
  • jak rozwinąć i wzmocnić swój przekaz i wizerunek w mediach
  • jak zastosować techniki aktorskie i elementy sceniczne w wystąpieniu
  • wystąpienie „Tu i Teraz" - jak dopasować się do istniejących warunków
  • mowy ciała (analiza gestów i zachowań)
  • stylu wypowiedzi i komunikacji.

 • TAK

Szkolenia o podobnej tematyce