7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

TRENING EMISJI GŁOSU I POPRAWNEJ WYMOWY - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Sposobach na ulepszenie wizerunku poprzez mowę.
  Wyrażaniu emocji w kontaktach interpersonalnych.
  Technikach prawidłowej emisji głosu: eksploatacji i higieny głosu, zmiany barwy głosu, oddychania (m.in. oddech przeponowy)
  Metodach na poprawę dykcji (m.in. ćwiczenia eliminujące szczękościsk).
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Mówienia w sposób wiarygodny, przekonujący, z poprawną dykcją.
  Panowania nad głosem, modulowania i wzmocnienia głosu.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Autoprezentacją.

 • Program Szkolenia
  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie emisji głosu.


  10:00 – 11:00 Moduł I. Emisja głosu w biznesie. Podstawowe założenia skutecznej komunikacji.  Mowa jako główne narzędzie.
  Działanie mózgu w pracy głosem.
  Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  Analiza audytorium.
  11:00- 11:15 Przerwa  11:15 – 13:00 Moduł II. Emisja głosu w biznesie.Warunki skutecznej emisji głosu.  Budowanie świadomości mówcy.
  Postawa i gesty.
  Oddech i jego znaczenie.
  Trening oddechowy.
  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad  13:40 – 15:10 Moduł III. Emisja głosu w biznesie. Głos – praktyka.  Ćwiczenia impostacji.
  Melodia, prozodia i akcent.
  Znaczenie pauzy.
  Tekst mówiony i czytany.
  15:10 – 15:25 Przerwa  15:25 – 16:10 Moduł IV. Emisja głosu w biznesie. Wykorzystanie głosu w rzeczywistości biznesowej.  Prezentacja i autoprezentacja.
  Trudne pytania.
  Stres i trema.


  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu emisji głosu i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

 • Dyplom

 • Szkolenie prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning). Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby zainteresowane poznaniem technik skutecznej emisji głosu.
  Osoby, dla których głos stanowi narzędzie codziennej pracy (np. trenerzy, wykładowcy).
  Osoby chcące wzmocnić swój wizerunek poprzez poprawną wymowę i emisję głosu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu

Maciej Ścibor

Trener umiejętności miękkich / Psychoterapeuta Trener umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz psychoterapeuta psychodynamiczny. Realizuje projekty szkoleniowe dla firm, instytucji oraz szkół wyższych. W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy grupowej, metody nauczania interaktywnego, dyskusje i analizy realnych zadań zawodowych. Posiada doświadczenie we współtworzeniu programów edukacyjnych, diagnozy, rekrutacji i rozwoju personelu zarówno dla menedżerów wyższego szczebla, specjalistów (handlowców) oraz personelu podstawowego.Trener z wieloletnim doświadczeniem na Sali szkoleniowej. Ma za sobą 8 000 godzin spędzonych z uczestnikami podczas warsztatów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami, technik sprzedaży, obsługi Klienta, asertywności, skutecznych prezentacji oraz komunikacji interpersonalnej. Pracuje z Klientami nad efektywnym zorganizowaniem czasu oraz motywacją do pracy nad sobą, a także budowaniem pewności siebie w relacjach interpersonalnych. Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań. Dodatkowo prowadzi również zajęcia dla kadry kierowniczej z zakresu motywowania i delegowania zadań, budowania współpracy zespołowej, oraz skutecznej oceny pracowniczej. W swojej pracy trenerskiej stara się wydobyć jak największy potencjał z każdego uczestnika szkolenia. Stawia na profesjonalizm oraz swobodę kontaktu w pracy z drugim człowiekiem. Wybrani Klienci Trenera: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Bank Zachodni WBK, Poczta Polska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Eurozet, QXL grupa Allegro, Wincanton, Santander Consumer Bank, Lucas Bank, Farutex, Eurobook i inni.

Szkolenia o podobnej tematyce