7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

TRENING EMISJI GŁOSU I POPRAWNEJ WYMOWY - Human Skills

Trwa nabór 890,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Sposobach na ulepszenie wizerunku poprzez mowę.
  Wyrażaniu emocji w kontaktach interpersonalnych.
  Technikach prawidłowej emisji głosu: eksploatacji i higieny głosu, zmiany barwy głosu, oddychania (m.in. oddech przeponowy)
  Metodach na poprawę dykcji (m.in. ćwiczenia eliminujące szczękościsk).
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Mówienia w sposób wiarygodny, przekonujący, z poprawną dykcją.
  Panowania nad głosem, modulowania i wzmocnienia głosu.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Autoprezentacją.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:00 Moduł I. ŚWIADOMOŚĆ GŁOSU

  Skuteczność i sukces zależą od świadomości swojego głosu.
  Barwa głosu – pomoc czy przeszkoda?
  Umiejętność panowania nad głosem.
  11:00 – 11:15 Przerwa

  11:15 – 12:30 Moduł II. CO MOŻNA ZROBIĆ Z GŁOSEM – PRAWDY I MITY

  Wzmacnianie głosu.
  Zmiana barwy głosu.
  Na co warto zwracać uwagę pracując nad głosem?
  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 15:10 Moduł III. WARSZTAT PRAKTYCZNY

  Emisja głosu – świadomość procesu nauki.
  Rozgrzewka mięśni tułowia i twarzy.
  Prawidłowa postawa ciała.
  Oddech przeponowy.
  Najczęstsze błędy w oddychaniu.
  Przeniesienie siły głosu –pobudzenie rezonatorów.
  Ćwiczenia dykcyjne eliminujące szczękościsk.
  Prawidłowe otwieranie gardła.
  Dykcja i intonacja.
  15:10 – 15:20 Przerwa

  15:20 – 16:10 Moduł IV. PRAWIDŁOWA HIGIENA GŁOSU – DEKALOG ZDROWEGO MÓWCY

  O czym koniecznie pamiętać w trosce o swój głos.
  Zaburzenia narządu głosu i choroby zawodowe głosu.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia, omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania.

 • Dyplom

 • Szkolenie prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning). Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby zainteresowane poznaniem technik skutecznej emisji głosu.
  Osoby, dla których głos stanowi narzędzie codziennej pracy (np. trenerzy, wykładowcy).
  Osoby chcące wzmocnić swój wizerunek poprzez poprawną wymowę i emisję głosu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  Dyplom ukończenia

Maciej Ścibor

Trener umiejętności miękkich / Psychoterapeuta Trener umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz psychoterapeuta psychodynamiczny. Realizuje projekty szkoleniowe dla firm, instytucji oraz szkół wyższych. W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy grupowej, metody nauczania interaktywnego, dyskusje i analizy realnych zadań zawodowych. Posiada doświadczenie we współtworzeniu programów edukacyjnych, diagnozy, rekrutacji i rozwoju personelu zarówno dla menedżerów wyższego szczebla, specjalistów (handlowców) oraz personelu podstawowego.Trener z wieloletnim doświadczeniem na Sali szkoleniowej. Ma za sobą 8 000 godzin spędzonych z uczestnikami podczas warsztatów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami, technik sprzedaży, obsługi Klienta, asertywności, skutecznych prezentacji oraz komunikacji interpersonalnej. Pracuje z Klientami nad efektywnym zorganizowaniem czasu oraz motywacją do pracy nad sobą, a także budowaniem pewności siebie w relacjach interpersonalnych. Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań. Dodatkowo prowadzi również zajęcia dla kadry kierowniczej z zakresu motywowania i delegowania zadań, budowania współpracy zespołowej, oraz skutecznej oceny pracowniczej. W swojej pracy trenerskiej stara się wydobyć jak największy potencjał z każdego uczestnika szkolenia. Stawia na profesjonalizm oraz swobodę kontaktu w pracy z drugim człowiekiem. Wybrani Klienci Trenera: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Bank Zachodni WBK, Poczta Polska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Eurozet, QXL grupa Allegro, Wincanton, Santander Consumer Bank, Lucas Bank, Farutex, Eurobook i inni.

Szkolenia o podobnej tematyce