8 Godzin, 1 Dni

Trening ekspresji społecznej - doskonalenie ekspresji i charyzmy w warunkach ekspozycji publicznej

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Kopiowanie, analiza i adaptacja praktyczna najefektywniejszych wzorców sztuki ekspozycyjnej sławnych postaci publicznych, charakteryzujących się wybitnym wpływem ekspozycyjnym z jednoczesnym uwalnianiem i doskonaleniem atutów charyzmy indywidualnej uczestników. Rozwijanie wszystkich kanałów komunikacji publicznej poprzez metodykę społecznego sprzężenia zwrotnego. W programie ponadto ma miejsce wykorzystanie technik aktorskich i treści z zakresu homiletyki będącej przedmiotem kształcenia kleru. Wiarygodność i naturalność ekspresji w wystąpieniach doskonalona jest przy zastosowaniu ewaluatora widma głosu. Jest to izraelskie urządzenie diagnostyczne, które analizując tembr głosu diagnozuje typ i silę nasycenia przeżywanej emocji (wstyd, agresja, kłamstwo, zażenowanie itp.)

  Cele szkolenia
  • wywołanie znaczącego wzrostu kompetencji budowania publicity,
  • doskonalenie wpływu w ekspresji niewerbalnej, tonalnej i merytorycznej,
  • kreowanie charyzmy.

 • 1. Runda wstępu:
  • zarysowanie celów i metodyki treningu, wzajemne poznanie i analiza materiału filmowego.

  2. Przygotowanie postulatów dydaktycznych:
  • tworzenie postulatów ekspresji społecznej, a także zamiana postulatów w ścisłe kryteria obserwacyjne umieszczane w arkuszach metodycznych.

  3. Trening ekspresji niewerbalnej:
  • indywidualne doskonalenie publicznej ekspresji ciała w oparciu o zapis video i plenarną analizę zgodności zachowań uczestników z kryteriami zawartymi w arkuszu metodycznym.

  4. Trening ekspresji fonicznej (emisji głosu):
  • doskonalenie kryteriów emisji głosu z wykorzystaniem ewaluatora widma głosu.
  • Komentarz: urządzenie diagnozujące ze ścieżki dźwiękowej typ i siłę nasycenia przeżywanej emocji u osoby występującej publicznie (diagnoza lęku, zażenowania, kłamstwa itp.)

  5. Trening architektury treści socjolingwistyki tekstów:
  • doskonalenie wpływu społecznego i szaty literackiej w merytorycznej treści wystąpienia w oparciu o kopiowanie mistrzów sztuki oratorskiej „ Mowy, które zmieniły świat”.

  6. Sztuka homiletyki:
  • doskonalenie kunsztu wystąpień w oparciu o wybrane elementy wyszkolenia kleru.

  7. Integracja treści:
  • ćwiczenia adaptacyjne poznanych technik.

 • ukończenia szkolenia

 • • kadra zarządów,
  • menedżerowie,
  • rzecznicy prasowi korporacji.

 • 950 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce