14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH jak planować i prowadzić szkolenia wewnątrz organizacji - Human Skills

Trwa nabór First minute 1490 PLN 1 043,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Dynamice procesu grupowego i zjawiskach grupowych, takich jak m.in. normy i role grupowe.
  Metodach uczenia się poprzez doświadczenie podczas prowadzonych szkoleń.
  Sposobach zaangażowania uczestników, utrzymania i skupienia uwagi audytorium.
  Metodach współpracy z grupą oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach na pozór nieprzewidywalnych.
  Roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Efektywnego projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń.
  Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń (np. opór uczestników) i wystąpień.
  Elastycznej adaptacji do zmieniającej się dynamiki grupy i innych okoliczności szkolenia.
  Aktywnego słuchania.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Autoprezentacją.
  Budowaniem relacji z grupą.
  Kreowaniem wiarygodnego wizerunku profesjonalisty.

 • DZIEŃ I

  09:30 – 09:45 Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

  09:45 – 11:15 WPROWADZENIE  Elementy treningu integracyjnego trenera z grupą szkoleniową (poznanie trenera z grupą i uczestników szkolenia pomiędzy sobą).
  Przedstawienie programu szkolenia, planu, celów szkolenia.
  Omówienie potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia.
  Mini-wykład oraz praktyczne przećwiczenie zasad budowania kontraktu z grupą wraz z omówieniem. Przykłady.
  MODUŁ I. PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

  Trójkąt kompetencji trenera (omówienie, ćwiczenie indywidualne, dyskusja).
  Role trenera w procesie szkoleniowym.
  Metoda Human Performance Improvement (HPI) w prowadzeniu szkoleń.
  Warunki uczenia dorosłych podczas prowadzonych przez trenera szkoleń.
  Cztery etapy uczenia się.
  Piramida zapamiętywania.
  Cykl Kolba i jak go wdrożyć w plan szkolenia.
  Metody określania celów szkolenia przez trenera.
  Dobór metod szkoleniowych do celów szkolenia/warsztatu/ wykładu.
  Zarządzanie czasem szkoleniowym przez trenera podczas szkolenia.
  Model efektywności szkolenia Kirkpatricka.
  Ścieżka działań wzmacniających efekty szkolenia (prezentacja).
  Normy etyczne jakie musi przestrzegać trener (prezentacja).
  11:15 – 11:30 Przerwa

  11:30 – 12:30 MODUŁ II. ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOLENIA OD STRONY TECHNICZNEJ

  Materiały szkoleniowe (prezentacja możliwości).
  Sprzęt audiowizualny (flip chart, rzutnik, projektor multimedialny itp. – ustawienie sprzętu a teren trenera).
  Przygotowanie slajdów i flipów (prezentacja stylu amerykańskiego i standardowego wraz z trickami związanymi z czytelnością przekazywanych treści).
  Przygotowanie sali szkoleniowej (jak zadbać o swój teren – praktyczna prezentacja możliwości.
  Przygotowanie akcesoriów do ćwiczeń i gier
  Mini-wykład o zasadach budowania ćwiczeń szkoleniowych wraz z praktycznym zastosowaniem wskazówek. Każdy uczestnik będzie poproszony o zaprojektowanie ćwiczenia, które zostanie omówione na forum grupy.
  Najczęstsze błędy trenerskie (prezentacja).
  Analiza SWOT dla trenera w organizacji (ćwiczenie indywidualne, omówienie).
  12:30 – 13:20 Przerwa na obiad

  13:20 – 14:30 MODUŁ III. NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE

  Techniki zarządzania stresem przed i podczas szkolenia.
  Mini-wykład omawiający pojęcia eustresu i dystresu. Prezentacja technik radzenia sobie ze stresem na tydzień przed szkoleniem, na dzień przed szkoleniem oraz tuż przed drzwiami sali szkoleniowej.
  Umiejętność aktywnego słuchania.
  Przypomnienie zasad parafrazy oraz siły pauzy (mini-ćwiczenie).
  Mowa ciała trenera podczas prowadzenia szkolenia (przećwiczenie świadomej mowy ciała na forum grupy).
  Rola głosu trenera podczas prowadzenia szkolenia (przećwiczenie na forum grupy poprawnej wymowy).
  14:30 – 14:45 PrzerwaSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  14:45 – 16:10 MODUŁ IV. TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ

  Zasady zdobywania zaufania grupy – prezentacja tricków trenerskich.
  Skuteczny przekaz informacji oraz zasady utrzymania uwagi i zaangażowania uczestników.
  Miniwykład oraz prezentacja na forum obecnego, indywidualnego sposobu przekazywania treści. Analiza wystąpienia przez audytorium z praktycznym przećwiczeniem zasad feedbacku.
  Chwalenie uczestników szkoleń przez trenera- prezentacja tricków trenerskich.
  Kreatywne myślenie jako element elastyczności w pracy trenera (przećwiczenie pracy z grupą).
  Zadanie do wykonania między dniami szkoleniowymi: Planowanie konspektu szkolenia.

  16:10 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.  DZIEŃ II

  09:00 – 09:15 Przywitanie – kawa, herbata, napoje, słodkie przekąski, owoce.

  09:15 – 09:45 Omówienie zadania domowego.

  09:45 – 10:45 MODUŁ V. PREZENTACJE TRENERSKIE

  Wystąpienia uczestników wykorzystujące w praktyce informacje zdobyte podczas pierwszego dnia.
  Ćwiczenie indywidualne, wystąpienia wraz z nagraniem.
  Sesja feedbackowa dla uczestników szkolenia.
  10:45 – 11:00 Przerwa

  11:00-12:30 MODUŁ VI. TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI PODCZAS SZKOLEŃ


  Moduł oparty na przećwiczeniu poniższych sytuacji trudnych :

  Pytania bez odpowiedzi.
  Niezdyscyplinowana grupa.
  Agresywny uczestnik.
  Sytuacja kryzysowa.
  Manipulacja ze strony uczestników.
  Awaria sprzętu.
  Przykłady uczestników.
  Każdy uczestnik szkolenia dostanie przykłady związane z wyżej wymienionymi trudnymi sytuacjami. Każdy będzie poproszony o prezentację na forum preferowanego systemu radzenia sobie z takimi zdarzeniami. Omówienie i wypracowanie przez grupę najstosowniejszych metod.

  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

  13:10 – 14:30 MODUŁ VII. PRÓBKI SZKOLENIOWE uczestników zajęć

  Trener w praktyce. Każdy z uczestników przeprowadzi próbkę szkoleniową na bazie wcześniej podanego tematu szkoleniowego.
  Trener w boju – prezentacja na forum.
  14:30 – 14:45 Przerwa

  14:45 – 15:50 MODUŁ VIII. ANALIZA PREZENTACJI/NAGRAŃ

  Omówienie wraz z feedbackiem ze strony trenera prowadzącego oraz grupy szkoleniowej.

  15:50 – 16:00 Podsumowanie, omówienie najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci szkolenia:
  Pracownicy i trenerzy prowadzący szkolenia wewnętrzne w swoich organizacjach.
  Trenerzy chcący rozwinąć swoje umiejętności trenerskie i doradcze.
  Rozpoczynający swoją działalność trenerzy, którzy pragną się rozwijać.
  Osoby zainteresowane tematem prowadzenia szkoleń oraz bycia trenerem w organizacji.

 • 1 490,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce