8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 15

TRENING ASERTYWNOŚCI - BUSINESS STUDIO

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Poznaj filary postawy asertywnej. Naucz się stawiać granice w relacjach. Zacznij radzić sobie z trudnymi emocjami. Dowiedz się, jak asertywnie rozwiązywać konflikty i reagować na krytykę ze strony innych osób.

  Po ukończeniu naszego szkolenia:
  Zaczniesz skutecznie wyrażać swoje zdanie, oczekiwania i polecenia.
  Poznasz swoje mocne i słabe strony w byciu asertywnym.
  Będziesz świadomie kształtować relacje zawodowe i prywatne.
  Świadomie zbudujesz swoją siłę i stanowczość wypowiadanych racji.
  Zwiększysz elastyczność stosowania technik asertywnych.
  Uświadomisz sobie znaczenie posiadania postawy asertywnej w kontakcie z innymi.
  Zwiększysz skuteczność w wyrażaniu siebie i obronie swoich granic.

 • Masz czasami wrażenie, że ludzie nie traktuję Cię tak, jakbyś tego chciał i nie szanują twoich decyzji?
  W towarzystwie nie wyrażasz swojego zdania, bo czujesz, że inni i tak nie wezmą go pod uwagę?
  Osoby z twojego otoczenia mają przekonanie, że mogą powiedzieć o tobie wszystko, bo nigdy się nie sprzeciwiasz?
  Masz dosyć sytuacji, w których inni wchodzą z butami do twojego życia i mówią ci co masz robić?

  Pora to zmienić! Podczas szkolenia dowiesz się jak to zrobić i dlaczego warto być asertywnym, bo doświadczysz tego na własnej skórze. Dowiesz się również w jaki sposób wyrażać swoje zdanie i budować zdrowe relacje oparte na prawdzie, lojalności i zaufaniu. Nauczysz się przyjmować krytykę, wyciągając z niej najlepsze dla siebie wnioski. Poznane na szkoleniu metody będą pomocne w pracy, w domu, w relacji z partnerem/ mężem i dzieckiem.  CZYM JEST ASERTYWNOŚĆ?

  - Rozróżnianie zachowań (asertywność a agresja i uległość).

  - Dlaczego warto być asertywnym?

  - Koncepcje asertywności.

  - Warunki asertywności.

  - Autodiagnoza własnych silnych i słabych obszarów.

  - Jak rozpoznać asertywność-zachowania niewerbalne, słowa klucze.  POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

  - Prywatne terytorium psychologiczne

  - Konsekwencje przekraczania granic psychologicznych

  - Asertywność fizyczna  KOMUNIKACJA ASERTYWNA

  - Komunikaty "Ja", Komunikaty "Ty"

  - Asertywna mowa ciała.  DOCENIANIE

  - Wyrażanie uznania.

  - Dawanie i przyjmowanie pochwał.

  - Formułowanie pochwał.

  - Ćwiczenie chwalenia i bycia chwalonym.  KONSTRUKTYWNA KRYTYKA

  - Udzielanie negatywnych informacji zwrotnych.

  - Różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką.

  - Przyjmowanie negatywnych informacji zwrotnych.

  - Reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki /ze strony klienta, współpracownika, przełożonego/.  TECHNIKI ASERTYWNE - ćwiczenia praktyczne

  -Zdarta płyta, Z treści na proces,Chwila na oddech, Odkładanie na później, Demaskowanie aluzji, Konkretyzowanie  WYRAŻANIE OPINII

  - Asertywna wymiana poglądów.

  - Wyrażanie swoich przekonań i opinii.

  - Bariery przed wyrażeniem własnego zdania.  EGZEKWOWANIE

  - Proszenie i egzekwowanie, gdy nie mam władzy formalnej.

  - Sposoby przekraczania wewnętrznych przeszkód.  ODMAWIANIE

  - Umiejętność powiedzenia NIE.

  - Ćwiczenie stanowczości .

  - Granice odmawiania.  ZACHOWANIA ASERTYWNE Z TRUDNYMI PARTNERAMI

  - Reagowanie na postawę partnera:

  * Roszczeniową,

  * Poniżającą,

  * Lekceważącą,

  * Wyniosłą.  GNIEW

  - Techniki radzenia sobie z gniewem

  - Sposoby wyrażania gniewu

  - Asertywne reagowanie w sytuacji ataków i manipulacji  WEWNĘTRZNY KRYTYK

  - Techniki radzenia sobie z własnymi barierami.  ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH  - Asertywność w kontaktach z pracodawcą i w miejscu pracy.

  - Komunikacja pasywna, asertywna, agresywna - ćwiczenia praktyczne.

  - Asertywne wyrażanie własnych opinii i przekonań - porównanie z postawą agresywną i uległą.

  - Samopoczucie w różnych sytuacjach.

  - Zachowanie pro asertywne.

  - Zdania, o których należy pamiętać.

  - Zachowania antyasertywne.

  - Obniżacze wartości we własnych oczach.

  - Zdania antyasertywne-szukanie proasertywnych odpowiedników.

  - Asertywna wymiana poglądów i kierowanie dyskusją

  Odwiedź stronę klikając w link: Adres strony został usunięty/oferta-szkoleniowa,szkolenie:trening-asertywnosci/


 • Imienny certyfikat BUSINESS STUDIO

 • Trenerzy: Agata Błaszkiewicz i Artur Sokołowski wykorzystują aktywne formy nauczania. Szkolenie ma charakter warsztatowy.

  - ćwiczenia indywidualne i grupowe

  - scenki symulacyjne

  - mini wykłady

  - odgrywanie ról

  - case studies

  - burze mózgów

 • Szkolenie przeznaczone dla:

  - Menedżerów każdego szczebla.

  - Osób pracujących w obsłudze „trudnego” klienta.

  - Wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność osobistą poprzez wykształcenie postawy asertywnej.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

ARTUR SOKOŁOWSKI

Absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydziale Aktorstwa. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Wykładowca wizytujący w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z zakresu sztuki wystąpień publicznych, kreowania wizerunku, autoprezentacji, mowy ciała, technik sprzedaży, komunikacji perswazyjnej, technik wywierania wpływu.

Szkolenia o podobnej tematyce