16 Godzin, 3 Dni

TRENING ASERTYWNOŚCI

4 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności słuchania i przekazywania klarownych informacji, rozpoznawania własnych postaw wobec ludzi, wydawania spójnych sugestywnych komunikatów, rozwinięcie w uczestnikach postawy asertywnej potrzebnej w kontaktach na gruncie zawodowym. Uczestnicy poznają nowoczesne techniki oddziaływania na otoczenie. Poprzez pracę z kamerą zobaczą jak są odbierani przez otoczenie, zobaczą elementy komunikacji, które wymagają poprawy.

 • Nabyte umiejętności:
  - wykorzystanie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych
  - umiejętność wyrażania opinii
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach napięć, stresów, sytuacjach konfliktowych
  - pokazuje nam jak budować pewność siebie i odkrywać swoje mocne strony  Program szkolenia

  1. Zachowania asertywne.
  - Jakie wykorzystujemy strategie działania
  - Co chcemy osiągnąć?
  - Jak pracować z celami?
  2. Asertywność i zachowania asertywne.
  3. Identyfikacja obszarów wpływu.
  4. Mowa ciała – czyli jak pracować ciałem.
  5. Warsztat interpersonalny: postawa, autosugestia, emisja głosu, ruch, wizualizacja.
  6. Słowa – słownictwo i mowa trafiająca do wielu zmysłów.
  7. Spójność informacji werbalnych i niewerbalnych – przekonania, wartości i tożsamość .
  8. Komunikat JA.
  9. Asertywne wyrażanie opinii i ocen.
  10. Stanowcze wyrażanie odmowy i prośby.
  11. Stawianie granic.
  12. Obrona przed krytyką.
  13. Funkcjonowanie w sytuacji konfliktu.
  14. Asertywność w miejscu pracy.

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności.

  Stosowane metody dydaktyczne to:

  analiza przypadku,

  grupowe i indywidualne rozwiązywanie ćwiczeń z problemem do rozwiązania, symulacje,

  gry menedżerskie,

  testy,

  dyskusja i prezentacja trenera.

  konsuktacje • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Psycholog, certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych. Stały wykładowca Podkarpackiego Centrum Kształcenia Biznesu. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od kliku lat prowadzi treningi interpersonalne, coaching, treningi menedżerskie oraz szkolenia z negocjacji, komunikacji i technik pracy z grupą. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ludzi w kierunku osiągania sukcesów w swojej branży zawodowej. Wspomaga zespoły w organizacjach w zakresie poprawy współpracy, motywacji i komunikacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Współpracuje z kilkoma magazynami z branży biznesowej. Jej główną specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji osobistych w aspekcie psychologicznym i społecznym. Tematyka prowadzonych szkoleń : komunikacja werbalna i niewerbalna pracoholizm, mobbing, negocjacje, zarządzanie personelem, motywowanie, zarządzanie czasem, techniki opanowywania stresu, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów metodą genogramów, analiza transakcyjna, twórczość i kreatywność, coaching.

Szkolenia o podobnej tematyce